2016_04_11
Uutiset

Näin vuosilomalain muutos vaikuttaa lomiisi

Mikä eteen, jos sairaus yllättää lomalla? Huhtikuun alussa voimaantulleista vuosilomalain uudistuksista kannattaa olla kartalla – lue, mitä jokaisen työntekijän kannattaa tietää omavastuupäivistä, perhevapaista ja lomien siirtämisestä sairastapauksessa. Lomalla sairastamiseen kuuluu jatkossa kuuden päivän omavastuu.

Vuosilomalakiin tehdyt muutokset astuivat voimaan 1.4.2016. Uudet säännökset vaikuttavat niin lomapäivien kulumiseen lomalla sairastaessa kuin loman ansaintaan perhevapaalla.

– Lakimuutosta sovelletaan sairaudesta, tapaturmasta tai synnytyksestä johtuvan työkyvyttömyyden osalta 1.4.2016 jälkeen pidettäviin lomapäiviin. Perhevapaiden kohdalla uutta säännöstä taas sovelletaan, mikäli ensimmäinen perhevapaajakso on 1.4.2016 jälkeen, täsmentää taloushallinnon asiantuntijayritys Accountorin palvelujohtaja Hanna Heikkilä.

Kuuden päivän omavastuu, loma siirtyy tarvittaessa

Mikäli vuosiloma ja sairastuminen osuvat samaan ajankohtaan, on uudessa vuosilomalaissa kaksi vaihtoehtoa. Jos olet sairas jo loman alkaessa, voidaan loma siirtää pyynnöstäsi toiseen ajankohtaan. Jos taas sairautesi alkaa vasta loman aikana, kuluu lomaasi sairaudesta huolimatta kuuden omavastuupäivän ajan. Mikäli sairaus jatkuu tätä pidempään, lomapäiviä siirretään, kunhan muistat pyytää sitä. Aiemmassa laissa sairastuneella työntekijällä oli oikeus saada lomaa siirretyksi heti ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen.

– Työntekijällä on edelleen oikeus pyytää ja saada siirretyksi vuosilomaansa sisältyvät, kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Omavastuupäivät eivät saa vähentää oikeutta vähintään neljän viikon eli 24 päivän vuosilomaan, muistuttaa Heikkilä.

Työntekijän on tärkeää muistaa, että lomapäivät siirtyvät myöhemmin käytettäväksi vain omasta pyynnöstä, joten siirtoa kannattaa pyytää lääkärintodistuksen kera viipymättä.

Tunne omavastuukiintiösi

Omavastuukiintiösi vaihtelee vuosilomasi pituuden mukaan. Jos lomaoikeutesi on esimerkiksi 30 päivää, ja olet kesäloman aikana 10 päivää sairaana, on omavastuusi 6 lomapäivää. Yli menevät 4 lomapäivää siirtyvät siis myöhemmin käytettäviksi. Jos sinulla taas on 28 päivää vuosilomaa, omavastuupäiviä on 4.

Omavastuupäiviksi lasketaan kaikki loma-ajalle osuvat työkyvyttömyyspäivät, kunnes omavastuukiintiö täyttyy. Yksittäiset sairauspäivät sekä sairaana vietetyt lauantait luetaan nekin mukaan.

Perhevapaan lomakertymäaika lyheni

Uusi vuosilomalaki muutti myös lomapäivien ansaintaa perhevapaiden ajalta. Lomaa kertyy jatkossa enintään kuuden kuukauden ajalta. Lomakertymääsi vaikuttaa se, työskenteletkö 14 päivän säännön vai 35 tunnin säännön piirissä. Jos kuulut 14 päivän säännön piiriin, sinulle kertyy lomaa 156 äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaapäivältä. Jos taas työskentelet 35 tunnin säännön piirissä, lomaa kertyy 182 äitiys-, isyys tai vanhempainvapaan kalenteripäivältä.

Accountorin muistilista työntekijälle:

  1. Lomapäivät siirtyy myöhemmin käytettäväksi vain omasta pyynnöstäsi: jos siis sairastut ennen lomaa tai loman aikana, älä viivyttele pyytäessäsi työnantajalta loman siirtoa.
  2. Jos sairastut loman aikana, tarkista, montako omavastuupäivää lomaasi kuuluu.
  3. Muista toimittaa siirtopyyntö sekä lääkärintodistus omavastuupäiviltä, jotta ne lasketaan mukaan omavastuukiintiöön.
     
Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje