2016_03_15
Uutiset

Onko konsernitilinpäätös pakko laatia?

Pitääkö minun laatia konsernitilinpäätös vain siksi, että emoyhtiö jakaa osinkoa?

Kirjanpitolaissa pienkonsernilla tarkoitetaan kirjanpitovelvollista, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista, konserniyritysten yhteenlaskettujen lukujen perusteella määritellyistä kolmesta raja-arvosta emoyrityksen tilinpäätöspäivänä:

  1. taseen loppusumma 6 000 000 euroa;
  2. liikevaihto 12 000 000 euroa;
  3. tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Osakeyhtiölain säännöksen mukaan emoyhtiön on laadittava konsernitilinpäätös, jos se jakaa varoja osakkeenomistajille tai on julkinen osakeyhtiö. Konsernitilinpäätöstä ei kuitenkaan tarvitse laatia kirjanpitolaissa tarkoitetusta pienkonsernista. Osakeyhtiölakia muutettiin samanaikaisesti kirjanpitolain kanssa. Tällöin pienkonserni vapautettiin konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta, vaikka se jakaisi varoja osakkeenomistajille. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen. Esimerkiksi 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta on vielä laadittava konsernitilinpäätös, jos emoyhtiö jakaa varoja osakkeenomistajille.

Lue lisää:

Uusien säännösten soveltaminen 
Voinko jättää tilinpäätöksen laatimatta? 
Onko yhdistyksen pakko tehdä kirjanpidossa poistoja? 
Jaettavan vapaan oman pääoman määrä 
Pääoman merkitseminen taseeseen 

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje