2016_03_16
Uutiset

Onko yhdistyksen pakko tehdä kirjanpidossa poistoja?

Toimin pienen urheiluseuran kirjanpitäjänä ja olen tehnyt seuran kirjanpidossa poistoja vain, jos sen voitto on niihin riittänyt. Voiko näin menetellä kirjanpitolain muutoksen jälkeen?

Kirjanpitolain uudistuksen yhteydessä suunnitelman mukaisia poistoja koskevan säännöksen soveltamisalaa supistettiin. Poikkeus jättää suunnitelman mukaiset poistot tekemättä ei enää ulotu yhdistyksiin. Yhdistyksen pitääkin tehdä poistot ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Lain voimaantulon yhteydessä säädetyn siirtymäsäännöksen mukaan yhdistys saa kuitenkin poistaa ennen lain voimaantuloa (eli 1.1.2016) hankkimansa vanhat hyödykkeet ilman ennalta laadittua poistosuunnitelmaan. Lakia sovelletaan siis vasta niihin hyödykkeisiin, jotka on hankittu lain voimaantulon jälkeen. 

Lue lisää

Uusien säännösten soveltaminen 
Voinko jättää tilinpäätöksen laatimatta? 
Onko konsernitilinpäätös pakko laatia? 
Jaettavan vapaan oman pääoman määrä 
Pääoman merkitseminen taseeseen 

 

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje