2016_04_26
Uutiset

Osakassopimuksella säästät aikaa ja rahaa

Mikä on osakassopimus?

Osakassopimuksella tarkoitetaan tavallisesti osakeyhtiön omistajien keskinäistä sopimusta osakeyhtiön omistukseen liittyvissä asioissa. Sinänsä estettä ei ole sille, etteivätkö myös henkilöyhtiön yhtiömiehet voisi tehdä osakassopimuksen tyyppistä sopimusta. Osakassopimus ei ole julkinen, ja se sitoo vain siihen sitoutuneita osakkaita.

Osakassopimuksella voidaan sopia myös esimerkiksi yhtiökokouksen päätöksenteosta, sekä siitä, miten osakassopimuksen osapuolet käyttävät päätösvaltaansa hallituksessa. Osakassopimuksen vastaisesti toimiminen ei välttämättä tee päätöksestä yhtiöoikeudellisesti pätemätöntä. Sen sijaan osakkaiden sitoutuminen sopimukseen varmistetaan oikein mitoitetulla sopimussakolla.

Mihin osakassopimusta voidaan tarvita?

Asiaa voidaan lähestyä esimerkkitapausten kautta:

  • Perustat osakeyhtiön liikekumppanisi kanssa, ja merkitsette osakkeet puoliksi suhteessa 50 % / 50 %. Käytännössä olette nyt tilanteessa, jossa ollessanne yhtiökokouksessa asioista erimielisiä, ei päätöstä saada välttämättä lainkaan tehtyä. Osakassopimukseen voitte ottaa mukaan kirjauksia siitä, mihin suuntaan yhtiön toimintaa jatkossa viedään. Voitte esimerkiksi sopia siitä, millä periaatteilla nostatte palkkaa ja tarkat numeeriset edellytykset sille, milloin yhtiö jakaa ensimmäisen kerran osinkoa. Myös investointien rahoittamisesta ja muista linjauksista voidaan sopia jo etukäteen. Voitte myös sopia siitä, millä ehdoilla voitte lähteä eri teille tilanteen äityessä korjaamattomaksi.
  • Avaintyöntekijä tulee mukaan yhtiöösi osakkaaksi. Osuus on niin suuri, että sitä ei voida lunastaa vähemmistöosakasta koskevien sääntöjen mukaan. Osakassopimuksessa voitte varautua siihen, mitä tapahtuu, jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa. On huomioitava, että pelkkä osakkuus yhtiössäsi ei lisää työntekijän työsuhteen sitovuutta.
  • Osakkaan avioerotilanne. Haluatko yhtiökumppanisi ex-puolison yhtiösi osakkaaksi vai kannattaisiko edellyttää avioehtoa?
  • Yhtiöösi tulee osakkaaksi sijoittajaosakas, jonka intressissä on ennen kaikkea päästä hyötymään sijoituksestaan rahallisesti. Osakassopimuksessa voidaan linjata, miten sijoituksen realisoiminen, eli sijoittajan niin sanottu exit, tulee tapahtumaan. Kuten muissakin tapauksissa, voitte myös sopia osingonjaon periaatteista ja muista asioista, kuten lisärahoituksesta. Erityisesti se, millä ehdoilla, kenelle ja millä oikeuksilla kullakin osakkaalla on oikeus myydä omistuksensa, on merkitystä. Tavallisia ehtoja ovat muun muassa myötämyyntioikeus ja -velvollisuus.

Lähde: Yrityslakimies Susanna Jaakkola, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi –osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

 

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje