2016_03_18
Uutiset

Pääomalainan merkitseminen taseeseen

Voiko pääomalainan merkitä oman pääoman ryhmään jo 31.12.2015 päättyneessä tilinpäätöksessä?

Kirjanpitolain mukaan omaan pääomaan saadaan merkitä erilliseksi eräksi sellainen pääomalaina, jota osakeyhtiö tai osuuskunta pitää ehdoiltaan oman pääoman luonteisena siten kuin IAS-asetuksella hyväksytyissä tilinpäätösstandardeissa omaan pääomaan luettavilta arvopapereilta edellytetään. Muussa tapauksessa tällainen laina merkitään vieraaseen pääomaan.

Kirjanpitovelvollinen yritys arvioi onko kyseessä oman pääoman ehtoinen arvopaperi. Tulkintaan voi tarvittaessa hakea apua IFRS-normistosta. Säännös ei tahdonvaltainen, joten yritys tekee päätöksen merkintätavasta.

IFRS-säännöstön mukaisia elementtejä lainan oman pääoman ehtoisuudelle ovat käytännössä olleet muun muassa:

  • lainan takaisinmaksun takasijaisuus
  • eräpäivättömyys
  • lainalle maksettavan tuoton maksu on ollut mahdollista ainoastaan tilanteissa, joissa kirjanpitovelvollisella on ollut olemassa myös mahdollisuus osingonmaksuun.
  • lainan vakuudettomuus

Kirjanpitolain muutos tuli voimaan 1.1.2016 ja lakia sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudella, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen. Kirjanpitovelvollinen saa kuitenkin soveltaa tätä lakia tilinpäätöksiin, jotka laaditaan lain voimaantulon jälkeen. Näin ollen pääomalaina voidaan merkitä omaan pääomaan jo 31.12.2015 laadittavassa tilinpäätöksessä. Verohallinnon aikaisemman tulkinnan mukaan oman pääoman ryhmään kirjattu pääomalaina ei ole kuitenkaan nettovarallisuutta lisäävä erä, vaan se on katsottu vieraaksi pääomaksi.

Lue lisää:

Uusien säännösten soveltaminen 
Voinko jättää tilinpäätöksen laatimatta? 
Onko yhdistyksen pakko tehdä kirjanpidossa poistoja? 

Onko konsernitilinpäätös pakko laatia?
Jaettavan vapaan oman pääoman määrä

 

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje