2017_05_19
Uutiset

Sisäinen laskenta päätöksenteon tueksi

Monissa yrityksissä tyydytään seuraamaan ulkoisesta laskennasta eli kirjanpidosta ja palkkahallinnosta saatavia raportteja. Yritysjohdon tulee kuitenkin pystyä ennustamaan erityisesti tulevaisuutta. Ennusteiden laadintaan tarvitaan sisäisen laskennan työkaluja.

– Viranomaiset eivät vaadi yrityksiltä sisäistä laskentaa, mutta yhtiön talouden seurannan kannalta se on välttämätöntä. Yhtiötä ei pystytä johtamaan ilman oikeita lukuja. Sisäisen laskennan avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa kannattamattomat liiketoiminta-alueet ja tehdä tarvittavat talousohjaukselliset korjaustoimenpiteet hyvissä ajoin, Accountorin Senior Financial Consultant Markku Heikkilä sanoo.

Heikkilä on työssään havainnut, että yllättävän monilla yrityksillä on haasteita sisäisen laskennan toteuttamisessa. Monesti yrityksen käyttämät taloushallinnon raportit eivät tue yrityksen johdon päätöksentekoa. Aina ei ole johdollekaan selvää, millaista tietoa se toimintansa tueksi tarvitsee.

Mittareiden valinta tärkeää

Jos sisäinen raportointi ei ole kunnossa eikä asiaa pystytä korjaamaan omin voimin, Heikkilä suosittelee kutsumaan avuksi Accountorin talouskonsultin. Asiantuntevan talouskonsultin ja johdon yhteistyöllä pystytään valitsemaan ne talouden mittarit, joita seuraamalla yrityksen päätöksenteko on helpompaa ja tuleviin talouden haasteisiin voidaan varautua hyvissä ajoin. Samalla luodaan konkreettiset tavoitteet, toimintamallit ja aikaraamit sisäisen laskennan toteuttamiselle.

– Sisäisen laskennan prosessin käynnistäminen vaatii aikaa 3–6 kuukautta. On oleellisen tärkeää, että yritysjohto sitoutuu prosessiin tuon jakson ajan. Alkuvaiheissa työ on intensiivisempää, kun valitaan tunnusluvut ja luodaan budjetit sekä ennusteet. Sen jälkeen seurataan ennusteiden toteutumista kuukausittain. Monesti ensimmäisen kvartaalin jälkeen havaitaan, että budjetissa ei pysytä ja toimintaan joudutaan tekemään joskus merkittäviäkin muutoksia.

Usein asiakasyrityksillä on käytössään sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä, mutta niitä ei hyödynnetä tehokkaasti sisäisen laskennan tekemiseen. Konsultin avulla järjestelmien käyttöä voidaan järkeistää ja tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön myös uusia työkaluja. Esimerkiksi Accountorin sähköisten raportointi- ja budjetointipalveluiden avulla talousennusteiden tekeminen helpottuu huomattavasti ja talousraporteista pystytään rakentamaan helpommin hahmotettavia.

Lataa opas: Yrittäjän tärkeimmät talousmittarit

Lataa talousmittari -opas Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia