2016_10_24
Uutiset

Taloushallintoliitto: Verkkolaskutusta uudistettava

Taloushallintoliitto on ehdottanut luopumista nykyisistä verkkolaskuosoitteista ja välittäjätunnuksista. Liiton mielestä ne voitaisiin korvata yrityskohtaisilla eOsoitteilla. Muutos helpottaisi kaikkien suomalaisten yritysten arkea, mutta erityistä hyötyä siitä olisi mikroyrityksille.

Taloushallintoliiton hallituksen puheenjohtaja Vuokko Mäkinen kritisoi nykyistä verkkolaskutuskäytäntöä, jossa verkkolaskut välittyvät saajalle pankin tai verkkomaksuoperaattorin kautta. Verkkolaskuosoitteen lisäksi laskuissa tulee käyttää operaattorin ilmaisevaa välittäjätunnusta.

Jos yritys vaihtaa operaattoria, myös verkkolaskuosoite vaihtuu. Yrityksen on ilmoitettava vaihdoksesta kaikille laskuttajilleen ja operaattorien on kirjattava muutos julkisesti ylläpidettyyn Verkkolaskuosoitteistoon. Mäkisen mukaan operaattorimuutokset ovat kankeita ja aiheuttavat viiveitä yritysten laskutusprosesseihin.

Välittäjätunnuksesta voitaisiin luopua

Taloushallintoliitto ehdottaa välittäjätunnuksesta luopumista ja verkkolaskuosoitteen korvaamista monikäyttöisemmällä eOsoitteella. Se voisi rakentua yrityksen y-tunnuksesta, OVT-tunnuksesta tai verkkolaskujen vastaanottoon varatusta sähköpostiosoitteesta. eOsoitteita hallinnoisivat niitä käyttävät yritykset. Osoitteet pysyisivät jatkossa samoina myös operaattorin vaihtuessa.

‒ Verkkolaskuosoitteen sijaan Suomessa pitäisi luoda yrityksille eOsoite, jonka avulla yritys voisi ottaa vastaan niin verkkolaskuja kuin myös muuta rakenteista tietosisältöä, Mäkinen sanoo.

Mäkisen mukaan tämä rakenteinen tietosisältö voi olla laskun lisäksi esimerkiksi tuote-, sopimus- tai kuittitietoa. Oleellista olisi, että laskun lähettäjä voisi toimittaa verkkolaskut ostajalle ilman välittäjää. Lasku voitaisiin lähettää esimerkiksi eOsoitteiston mukaiseen sähköpostiosoitteeseen, josta vastaanottajan järjestelmä poimisi sen automaattisesti yrityksen taloushallintoon.

eOsoitteet ja uusi osoitteisto samanaikaisesti käyttöön

Mäkinen uskoo, että eOsoitteen käyttöönottaminen helpottaisi erityisesti pk-yritysten siirtymistä sähköiseen taloushallintoon ja tehostaisi niiden toimintaa. Tilitoimistoille tarjoutuisi mahdollisuus kehittää omia prosessejaan ja asiakaspalveluaan.

Taloushallintoliiton mielestä verkkolaskuosoitteiden uudistaminen olisi järkevintä toteuttaa samanaikaisesti valtakunnallisen Verkkolaskuosoitteiston uudistamisen kanssa.

Nykyinen, 2000-luvun alusta asti käytössä ollut ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieken ylläpitämä Verkkolaskuosoitteisto on käymässä liian pieneksi. Osoitteiston uudistusta on kaavailtu ensi vuodelle. Toistaiseksi osoitteiston toteutuksesta tai ylläpidosta ei ole tehty päätöksiä. Ajatuksena kuitenkin on, että osoitteisto olisi viranomaisen hallinnoima ja julkinen. Jokaisella yrityksellä olisi oma eOsoite, joka kytkeytyisi osoitteistossa yrityksen y-tunnukseen.

Lähde: Taloushallintoliitto: Verkkolaskut toimimaan yritysten eOsoitteella ‒ eOsoite tarvitaan kaikille yrityksille

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje