2016_02_23
Uutiset

Tilinpäätöshetken verosuunnittelu kannattaa

Veroilmoitus perustuu pääsääntöisesti tilinpäätökseen. Yrityksen kirjanpito ja verotus ovat kuitenkin omia järjestelmiään, joita ohjaavat eri lait. Siksi verotuksen ja kirjanpidon tulokset voivat erota toisistaan.

Edustusmenoista puolet vähennettävissä verotuksesta

Joidenkin kulujen vähennyskelpoisuutta verotuksessa on rajoitettu. Toisin sanoen tietty kulu kasvattaa verotuksen tulosta suhteessa kirjanpidon tulokseen. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi edustusmenot (joista vain 50 prosenttia on verotuksessa vähennyskelpoista) sekä viranomaisille maksetut sanktiomaksut, kuten sakot ja veronkorotukset. Kirjanpitoon nämä merkitään liiketoiminnan kuluina, mutta veroilmoituksessa ne lisätään verotettavaan tulokseen.

Osa osingoista verovapaita

Verovelvollisia kiinnostavat yleensä erät, jotka pienentävät verotettavaa tulosta. Tällaisia eriä ovat tietyt verovapaiksi säädetyt erät, jotka kuitenkin sisältyvät kirjanpidon tulokseen (mm. verovapaat käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitot ja verovapaat osingot). Nämä erät huomioidaan veroilmoitusvaiheessa ja ne pienentävät verotuksen tulosta suhteessa kirjanpidon tulokseen.

Korotetut poistot tuotantoinvestoinneista

Verohallinto asettaa yritystoiminnalle kannustimia lisävähennyksien muodossa. Vuonna 2015 voi esimerkiksi tehdä korotettuja poistoja tuotannollisista investoinneista. Kaikki tällaiset lisävähennykset tulisi huomioida veroilmoitusvaiheessa, jotta ne tulevat täysimittaisesti hyödynnettyä.

Poistot antavat myös mahdollisuuksia verotuksen tuloksen suunnitteluun. Käyttämällä vuosittain verotuksessa sallittuja maksimipoistoja, saadaan verotettava tulos mahdollisimman pieneksi. Vaihtoehtoisesti poistoja voidaan hyllyttää. Tällöin tilinpäätöshetkellä ei tehdä täysiä poistoja, vaan poistoja säilytetään myöhempiä vuosia varten.

Huolehdimme yrityksesi tilinpäätös- ja veroilmoitusasioista

Edellä kuvattu tilinpäätöshetken verosuunnittelu on yrityksissä tyypillistä. Accountorin ammattilaiset ottavat veroihin liittyvät veroilmoitusasiat sekä verojen jaksotukset huomioon jo tilinpäätöstä laadittaessa. Yrittäjän itsensä on kuitenkin hyvä olla tietoinen verosuunnittelumahdollisuuksista tilinpäätöstä laadittaessa. Ammattilaisemme keskustelevat mielellään aiheesta kanssasi.

Lähde: yrityslakimies Janette Liespuu, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi –osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje