2016_04_01
Uutiset

Työkyvyttömyys loman alkaessa ja aikana

Vuosilomalakiin muutoksia 1.4.2016 lähtien 

Vuosilomalain 25 §:ää on muutettu ja muutosta sovelletaan 1.4.2016 tai sen jälkeen pidettäviin lomapäiviin. Voimaantulosäännöksen mukaan 25 §:ää sovelletaan sellaisena kuin se oli työnantajan päättäessä loman siirrosta.

Vuosilomalaissa on kaksi sääntöä niiden tilanteiden varalle, joissa vuosiloma ja sairaus sattuvat samaan ajankohtaan:

  1. Jos työntekijä on sairas jo loman alkaessa, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan.
  2. Jos sairaus alkaa vasta loman aikana, loma kuluu sairaudesta huolimatta kuuden omavastuupäivän ajan. Jos sairaus jatkuu tämän jälkeen, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä.

Aiemmassa laissa sairastuneella työntekijällä oli oikeus saada lomaa siirretyksi ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen.

Työkyvyttömyys alkaa vuosiloman aikana

Jos synnytyksestä, sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Omavastuupäivät eivät saa vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan.

Loma siirtyy työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä ja työntekijän on viivytyksettä pyydettävä työnantajalta loman siirtoa.

Omavastuupäivät loman aikana

Omavastuuta sovelletaan kultakin lomanmääräytymisvuodelta ansaittuihin lomapäiviin. Omavastuupäiviksi luetaan kaikki loma-ajalle osuvat työkyvyttömyyspäivät, kunnes omavastuukiintiö on täynnä. Yksittäiset sairauspäivät sekä vapaapäivät (lauantait) loman alusta lukien luetaan kiintiöön mukaan. Kiintiön täytyttyä lomapäivät siirtyvät sairausajalta. Työntekijän on toimitettava siirtopyyntö sekä lääkärintodistus omavastuupäiviltä. 

Muutoksia vuosilomalakiin

Esimerkkejä lomalla sairastumisen aikana:

  1. Lomaoikeus on 30 päivää. Työntekijä on kesäloman aikana sairaana 5 lomapäivää. Yhtään lomapäivää ei siirry koska omavastuupäiviä on 5.
  2. Sama työntekijä on talviloman aikana sairaana 3 lomapäivää. Yksi lomapäivistä on omavastuupäivä ja 2 lomapäivää siirtyy.
  3. Toisen työntekijän lomaoikeus on 36 päivää. Hän on kesäloman aikana sairaana 10 lomapäivää. Omavastuu on 6 lomapäivää ja 4 lomapäivää siirtyy. Jos yksi siirtyvä lomapäivä on lauantai, hän saa 3 työpäivää lomaa.
  4. Henkilön lomaoikeus on 20 päivää, jonka aikana hän on sairaana 5 päivää. Kaikki 5 lomapäivää siirtyvät myöhemmin annettavaksi. Jos yksi siirtyvä lomapäivä on lauantai, hän saa 4 työpäivää lomaa.

Lisätietoja saat omalta palkkayhteyshenkilöltäsi.

 

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje