2016_06_19
Uutiset

Työsopimusten sudenkuopat

Työsopimusten keskeiset vähimmäisehdot määräytyvät suoraan pakottavan lainsäädännön perusteella. Kun useasta paikasta on vielä helposti saatavilla sopimuspohjia, ei sopimuksen tekeminen monen näkökulmasta vaadi erityistä asiantuntemusta.

Kuitenkin työsopimuksissakin kannattaa miettiä tarkkaan, mitä riskejä esimerkiksi tietyssä asemassa olevan työntekijän irtisanoutuminen voi aiheuttaa ja kuinka oleellisia nämä riskit ovat yrityksen toiminnalle. Keskeiset työsopimusten ehdot ja työsuhteen taustalla vaikuttavat vähimmäisehdot on aina syytä käydä ajatuksella läpi eri työntekijäryhmien osalta yrityksen työsopimuspohjia laadittaessa.

Huomioi nämä työsopimusta tehdessä

Sovellettava työehtosopimus

Yrityksen kuuluessa työnantajaliittoon on sovellettavan työehtosopimuksen määräytyminen yksinkertaista. Sen sijaan usealla alalla toimivan järjestäytymättömän työnantajan kohdalla valinta voi olla hankalampi. Suomessa työnantajan on noudatettava työsuhteen vähimmäisehtoina alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen, eli ns. yleissitovaksi vahvistetun työehtosopimuksen määräyksiä. Järjestäytymättömän työnantajan onkin syytä kiinnittää mahdollisen sovellettavan työehtosopimuksen valintaan huomiota heti ensimmäistä työntekijää palkattaessa. On mahdollista, että eri työntekijäryhmiin sovelletaan eri työehtosopimuksia tai joihinkin työntekijöihin ei sovelleta mitään työehtosopimusta kun taas toisiin sovelletaan.

Työsuhteen kesto

Jos työsuhde on määräaikainen, onko määräaikaisuuden peruste pätevä? Entä kuinka pitkää koeaikaa voidaan soveltaa? Koeaikana työsuhde voidaan purkaa kumman tahansa osapuolen aloitteesta normaalia kevyemmin perustein. Sen sijaan määräaikaista sopimusta ei saa tehdä vain työntekijän taitojen testaamiseen.

Työaika

Samassa yrityksessä voi olla sekä osa-aikaisia että kokoaikaisia työntekijöitä, vuorotyöntekijöitä, liukuvalla työajalla toimistoaikana työtä tekeviä ja työntekijöitä, joilla ei ole lainkaan työaikaa. Tavallisesti työehtosopimuksen sisältävät paljon nimenomaan työaikaa koskevia määräyksiä, jotka toimialoittain voivat poiketa hyvinkin olennaisesti toisistaan. Työaika-asiat on syytä miettiä kuntoon heti alusta alkaen.

Salassapito

Työsopimuslain mukaan työntekijä on velvollinen pitämään työnantajan liikesalaisuudet salassa vain työsuhteen keston ajan, ellei hän ole saanut liikesalaisuutta tietoonsa oikeudettomasti. Työsopimuksella tätä velvollisuutta on mahdollista pidentää myös työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan.

Kilpailukielto

Työsopimukseen on mahdollista ottaa ehto, jonka perusteella työntekijä ei saa harjoittaa työsuhteen päättymisen jälkeen kilpailevaa toimintaa eikä mennä tietyn ajanjakson aikana työnantajan kilpailijalle töihin. Kilpailukieltolauseke voidaan ottaa työsopimukseen vain painavasta syystä ja sen on oltava oikein mitoitettu suhteessa työntekijän vastuisiin. Lain vastainen lauseke on mitätön. Jotta kilpailukielto tulisi oikein mitoitetuksi ja se olisi yritykselle tarkoituksenmukainen, kannattaa muotoilussa aina käyttää apuna asiantuntijaa. Lausekkeessa on hyvä huomioida myös muita seikkoja, kuten se, miten työntekijän oikeutta rekrytoida muita työntekijöitä on rajoitettu

Lähde: Yrityslakimies Susanna Jaakkola, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Tarvitsetko apua työsopimusten laatimisessa? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi-osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje