2016_09_26
Uutiset

Vältä nämä virheet budjetoinnissa

Huolella ja oikein toteutettu budjetti on erinomainen työkalu yritystoiminnan kehittämiseen. Harmillisen monessa yrityksessä budjetointi kuitenkin takkuaa. Accountorin Senior Consultant Markku Salmenkangas kertoo, mitkä ovat budjetoinnin yleisimmät virheet.

  1. Budjetointi unohtuu kokonaan. Pahin virhe on jättää budjetti laatimatta ja rakentaa yrityksen talous mutu-tuntuman varaan. Salmenkankaan mielestä jokaisen yrityksen tulisi laatia budjetti, sillä se auttaa yrittäjää tai yrityksen johtoa suuntaamaan katseen ajassa eteenpäin ja valmistautumaan tulevaisuuteen. Karkeakin budjetti on tyhjää parempi.
  2. Budjettia ei päivitetä. Yksi yleisimmistä virheistä on tehdä budjetti valmiiksi ja unohtaa sitten aktiivinen seuranta. Budjetti joko toteutuu tai sitten ei. Salmenkangas painottaa budjetin reaaliaikaista seurantaa ja nopeaa reagointia ennustepoikkeamiin. Lopputilikauden budjettiin tulee myös tarvittaessa heti tehdä päivityksiä uusilla tiedoilla.
  3. Liiallinen tarkkuus. Tunnollisen budjetoijan perisynti on tehdä laskelmista turhan tarkkoja. Pikkutarkka suunnitelma ei useinkaan tuo mitään lisäarvoa ja sen valmisteluun kuuluu kohtuuttomasti työaikaa. Salmenkankaan mielestä riittää, että budjetti laaditaan tonnin-parin tarkkuudella. Isommissa yrityksissä esim. 10 000 euron tarkkuus tiliryhmittäin on täysin riittävä.
  4. Epärealistiset tulevaisuuden odotukset. Joskus tulevaisuus nähdään liian positiivisena. Myynnin arvioidaan kasvavan hurjasti ja kasvun mukanaan tuoma kulujen nousu jää vähemmälle huomiolle. Todellisuus onkin sitten jotain ihan muuta.
  5. Resurssinäkökulma unohtuu. Jos budjettiin kirjataan kovaa kasvua, unohdetaan helposti resurssien ja käyttöpääoman kasvava tarve. Salmenkangas kehottaakin kasvuyrityksiä miettimään tarkkaan, millaisia satsauksia tulisi tehdä henkilöstöön, konekantaan ja toimitiloihin. Investointibudjetti ja rahoitusennuste ovat välttämättömiä tällaisessa tilanteessa.
  6. Budjetoidaan liikevaihto edellä. Osa yrityksistä päättää liikevaihtotavoitteestaan miettimättä ensin yrityksen tulostavoitetta, lainanlyhennyksiin tarvittavaa rahasummaa, yrittäjän palkkatarvetta, saatikka veroja ja yritystoiminnan muuttuvia ja kiinteitä kuluja. Salmenkangas opastaa aloittamaan budjetoinnin miettimällä ensin yrityksen liikevoittotavoite, kulurakenne ja verotus. Liikevaihtotavoite määritellään vasta sen jälkeen.
  7. Budjetti ei linkity pitkän aikavälin tavoitteeseen. Monilla yrityksillä on visio siitä, minkä kokoinen yritys on viiden tai kymmenen vuoden päästä. Tulevan tilikauden budjettia laadittaessa visiota ei kuitenkaan aina huomioida. Salmenkankaan mukaan on oleellisen tärkeää pohtia, millainen tilikauden budjetti tukee yrityksen pitkän aikavälin tavoitteen toteutumista. Etäinen päämäärä tavoitetaan varmemmin vuosittain otettavin pienin askelin kuin yhdellä jättiloikalla.
  8. Valittu budjetointimenetelmä ei sovellu yritykselle. Tuttua budjetointimenetelmää saatetaan toistaa hamaan tulevaisuuteen, vaikka se ei aina tuota yritykselle parasta hyötyä. Rutiineja on hyvä välillä rikkoa ja kokeilla vaihtoehtoisia toimintamalleja. Yritykselle saattaisi sopia tilikauteen sidottua tulosbudjettia paremmin rullaava budjetointi (joka kuukausi tehdään budjetti 12 kuukaudelle eteenpäin) tai liukuva budjetointi (jossa muuttuvia kuluja päivitetään koko ajan suhteessa toiminta-asteeseen tai liikevaihtoon).

Tuottaako budjetointi päänvaivaa? Tutustu uuteen Accountor Budjetointi -palveluumme

Accountor Budjetointi on selainpohjainen budjetointipalvelu, jolla teet budjetointilaskelmat helposti ja nopeasti. Uuden laskelman pohjana toimivat aiempien vuosien laskelmat, joten työtä ei tarvitse aloittaa tyhjästä ja vaihtoehtoisia budjettilaskelmia voi luoda vaivattomasti tarvittavan määrän. Laskelmien yhteyteen voidaan liittää grafiikkaa lukuja havainnollistamaan. Budjettilaskelman toteutumista on mahdollista verrata rinnakkain yrityksen todellisen taloudellisen tilanteen kanssa. Näin pienetkin poikkeamat on helppo havaita.

Kysy lisää omalta yhteyshenkilöltäsi tai myynnistämme myynti@accountor.fi.

Lataa budjetointi -opas Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia