2016_05_20
Uutiset

Verohallinto muuttaa vuosi-ilmoitusten ilmoitusmenettelyä

Maksuvuodesta 2016 alkaen työnantaja tai muun suorituksen maksaja toimittaa verottajalle tulonsaajan koko kalenterivuoden tiedot yhdellä vuosi-ilmoituksella verottajalle. 

Uudessa ilmoittamismenettelyssä uusi erittely korvaa aina aikaisemmin annetun erittelyn. Näin ollen tulonsaajalla voi olla vain yksi samoilla tunnistetiedoilla annettu ilmoitus. Tunnistetietoja ovat mm. maksajan tunnus (henkilö- tai Y-tunnus), verovuosi, tulonsaajan tunnus (henkilö- tai Y-tunnus) ja suorituslaji.

Aiempiin vuosiin verrattuna muutos koskee erityisesti seuraavia kohtia:

  • Jos tilitoimisto vaihtuu kesken vuotta, työnantajan tai suorituksen maksajan on huolehdittava, että tiedot aiemman tilitoimiston maksamista palkoista välittyvät uudelle tilitoimistolle
  • Jos käytössäsi oleva taloushallinnon ohjelmisto vaihtuu kesken vuotta, uuden ohjelmiston käyttäjän on laskettava alkuvuoden ja loppuvuoden tiedot yhteen ennen vuosi-ilmoituksen lähettämistä
  • Jos tiedostona annetut vuosi-ilmoitustiedot maksetuista palkoista, muista suorituksista ja verovapaista kustannusten korvauksista muodostuvat kahdesta tai useammasta eri palkkahallintojärjestelmästä, verottajalle toimitettavat tiedostot tulee muodostua eri tietovirroilla. Palkkatiedot ilmoitetaan VSPSERIE-tietovirralla ja korvaukset VSPSKUST-tietovirralla.

Verottaja ottaa käyttöön 7.6.2016 vuosi-ilmoituksessa uuden tunnistetiedon (014), jonka avulla ilmoitukseen voidaan merkitä kahdella tarkistemerkillä ohjelmistotuote.

Accountor huomioi muutokset

Verottaja on lähestynyt asiakkaitamme erillisellä tiedotteella asiasta, jos asiakkaan y-tunnukselle on aiempina vuosina toimitettu useampia vuosi-ilmoituksia. Me Accountorilla huolehdimme, että verottajan vaatimat muutostarpeet on huomioitu ylläpitämissämme järjestelmissä vuosi-ilmoituksia tehtäessä.

Asiakkaan tulee huomioida mahdolliset muutostarpeet omiin järjestelmiin, jos he itse maksavat palkkoja tai muita suorituksia työntekijöilleen omilla tai kolmannen osapuolen järjestelmillä.

Lisätietoja: http://www.vero.fi

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje