2016_09_23
Uutiset

Verottajan linja tiukentunut rakentamisilmoitusten osalta

Työn tilaajan vastuulla on toimittaa tietoa rakentamisesta Verohallinnolle ja selvittää alihankintasopimusta tehtäessä, että hänen sopimuskumppaninsa täyttävät lakisääteiset velvoitteensa.

Maaliskuussa 2016 Verohallinnon antaman päätöksen myötä rakentamisen urakkatiedonantovelvollisuuden perusteet ovat muuttuneet. Myös poikkeusmenettelystä, jossa rakentamisen tietoja on ollut mahdollista ilmoittaa alkuun puutteellisena, on luovuttu. Nyt myös mm. virheellisten tietojen antamisesta joutuu maksamaan laiminlyöntimaksun.

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Työn tilaajalla on kahdenlaisia raportointivelvollisuuksia:

  1. Yritysten urakkaraportointivelvollisuus rakentamispalveluista, joissa urakkasopimuksen arvo ylittää 15000 euron arvonlisäverottoman hinnan rajan.
  2. Rakennushankkeen päätoteuttajan tiedonantovelvollisuus rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä.

Raportoinnin tiedot toimitetaan Verohallinnolle. Verohallinto määrää laiminlyöntimaksun, mikäli tiedonantovelvollisuuden perusteita on rikottu tai laiminlyöty. Verohallinnon painopiste on tiedonantomenettelyssä ollut vahvasti asiakasohjauksessa, mutta linja on nyt mm. laiminlyöntimaksujen osalta tiukentumassa.

Urakkaraportointiin liittyvää ohjeistusta muutettiin Verohallinnon päätöksellä 11.3.2016. Aikaisemmin tiedot tuli raportoida työmaakohtaisesti, mutta nyt tilaajalla on myös mahdollisuus raportoida tiedot urakkasopimuskohtaisesti. Esimerkiksi tilanteessa, jossa sama urakkasopimus koskee usealla eri työmaalla suoritettavaa työtä, on mahdollista raportoida tiedot yhdellä ilmoituksella sen sijaan, että kaikki työmaat raportoitaisiin erikseen.

Myös tiedonantotavassa ja -ajankohdassa on tehty muutoksia. Jatkossa ensimmäinen ilmoitus annetaan töiden alettua, ja tämän jälkeen työstä laskutettavista kuukausista. Tilaajien on kuitenkin mahdollista toimia myös vanhaa mallia hyödyntäen, jolloin tiedot raportoidaan kuukausittain sitä mukaa, kun työtä tehdään tai laskutetaan. 

Tilaajavastuulain mukaiset selvitysvelvollisuudet

Verohallinnolle annettavien tietojen lisäksi työn tilaajaa sitovat tilaajavastuulain mukaiset selvitysvelvollisuudet. Aluehallintoviranomaiset valvovat nyt tilaajavastuulain soveltamista entistä tiukemmin, ja mm. laiminlyöntimaksuja on korotettu. Mikäli työtä tilataan ulkomaiselta sopimuskumppanilta, joka lähettää työntekijöitä Suomeen, tulee tilaajan ottaa huomioon myös lähetettyjä työntekijöitä koskeva sääntely. 

Lähde: Yrityslakimies Janette Liespuu, Accountor

Lue lisää aiheesta: Lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvontaan tiukennuksia

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi -osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje