2016_09_26
Uutiset

Verotusmenettelyihin merkittäviä muutoksia vuoden 2017 alusta

Uudistukset vaikuttavat erityisesti yrittäjiin, jotka ilmoittavat ja maksavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2017.

Veroilmoitusten korjausmenettelyyn uudistuksia

Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen uudistuu vähäisiä virheitä koskevalla korjausmenettelyllä. Virheen korjausta ei tarvitse jatkossa kohdistaa sille verokaudelle, jota virhe koskee, vaan virheen voi joustavasti korjata muuttamalla seuraavilta verokausilta ilmoitettavan veron määrää tai muuta tietoa vastaavasti. Verohallinto ilmoittaa vähäisen virheen rajat myöhemmin.

Muut kuin vähäiset virheet korjataan antamalla korvaava ilmoitus sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu. Nykyisin korjaukset on tehty lisäilmoituksella. Samalla nykyinen tilikauden jälkeinen arvonlisäveron palautushakemusmenettely poistuu.

Seuraamusmenettelyt entistä selkeämmiksi

Oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksujen laskentatapa muuttuu. Verokauden tietoja voi oikaista jatkossa 45 päivän ajan ilman myöhästymismaksua. Lisäksi veronkorotuksen tasoa alennetaan ja viranomaisharkintaa vähennetään, kun veronkorotusta määrätään. Veronkorotuksen tasosta säädetään nykyistä sitovammin ja se määräytyy kaavamaisesti siten, että perustaso on kymmenen prosenttia verovelvollisen vahingoksi määrätystä verosta. Enimmillään veronkorotus voi olla 50 prosenttia verovelvollisen vahingoksi määrätystä verosta.  

Muutoksenhaku yhtenäistyy

Eri verolajien muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyt ovat nykyisin erilaiset. Jatkossa kaikkiin verolajeihin haetaan muutosta ensivaiheessa verotuksen oikaisulautakunnalta. Oikaisuvaatimusmenettely laajenee siten muun muassa arvonlisäverotukseen ja varainsiirtoverotukseen. Vasta oikaisulautakunnan päätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. Myös muutostenhakuajat ja verotuksen oikaisun määräajat yhtenäistyvät.

Monet menettelytavat ja termit tulevat muuttumaan vuoden 2017 alussa. Mitä muutokset merkitsevät käytännössä? Ammattilaisemme keskustelevat mielellään lisää aiheesta kanssasi.

Lähde: Yrityslakimies Teemu Limnell, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi –osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje