2016_03_14
Uutiset

Voinko jättää tilinpäätöksen laatimatta?

Kirjanpitolain uudistuksen yhteydessä ns. mikrotoiminimet vapautettiin tilinpäätöksen laatimisesta. Mikroyrityksellä tarkoitetaan kirjanpitovelvollista, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä:

  1. taseen loppusumma 350 000 euroa;
  2. liikevaihto 700 000 euroa;
  3. tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

Tilinpäätös tulee laatia, jos tällainen yritys harjoittaa luvanvaraista toimintaa tai sen tilikausi on muu kuin kalenterivuosi. Laissa on uusi, pakottava vaatimus kirjausketjun toteutumisesta kirjanpidosta viranomaisilmoituksiin eli esimerkiksi tuloveroilmoitukseen ja kausiveroilmoitukseen, jolloin kirjanpitovelvollisella on oltava pääkirjan lisäksi vähintään suoriteperusteinen tilikohtainen tuloslaskelma ja tase. Näiden tietojen avulla voidaan täyttää veroilmoituksen verotuslaskelma ja ilmoittaa yrityksen nettovarallisuus sekä tehdä verotuspoistot.

Vaikka mikrokokoinen toiminimi ei ole pakotettu laatimaan tilinpäätöstä, voi yrittäjä tarvita tuloslaskelmaa ja tasetta myös henkilökohtaisessa elämässään esim. lasten päivähoitomaksun määrittämisessä tai yrityksen rahoituksen järjestämisessä. Siksi on erittäin suotavaa, että myös mikrokokoiset toiminimet laativat tilinpäätöksen.

Lisätietoja: Jyrki Santala, johtava asiantuntija, jyrki.santala@accountor.fi

Lue lisää:

Uusien säännösten soveltaminen 
Onko yhdistyksen pakko tehdä kirjanpidossa poistoja? 
Onko konsernitilinpäätös pakko laatia? 
Jaettavan vapaan oman pääoman määrä 
Pääoman merkitseminen taseeseen 

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje