2016_10_05
Uutiset

Vuokratyövoimasta joustoa yritystoimintaan

Vuokratyövoiman käyttö tuo joustoa yrityksen arkeen, mutta mukanaan myös vastuita ja velvollisuuksia. Yrityksen tulee huomioida esimerkiksi yhteistoimintalain ja tilaajavastuulain vaateet.

Työvoiman vuokraukseksi kutsutaan tilannetta, jossa työnantaja siirtää työntekijänsä toisen yrityksen käyttöön korvausta vastaan. Työntekijä on työsuhteessa työvoiman vuokraajayritykseen, mutta työn johto ja valvonta sekä vastuu työturvallisuudesta siirtyvät vuokrausjakson ajaksi työvoimaa tilanneelle yritykselle.

Työnvuokraus eroaakin esimerkiksi alihankinnasta ja työnvälitystoiminnasta. Alihankinnassa aliurakoitsija vastaa oman henkilöstönsä työn johtamisesta. Työnvälityksessä työsuhde puolestaan muodostuu työtä teettävän työnantajan ja työntekijän välille.

Luvanvaraisuus poistunut

Työvoiman vuokrauksen keskeinen etu on joustavuus. Työvoimaa vuokraava yritys pystyy sopeuttamaan henkilöstömääränsä nopeasti yritystoiminnan muuttuneisiin tarpeisiin. Haittapuolena on epävarmuus vuokratyövoiman osaamistasosta.

Vuokratyövoiman käyttöä ei ole rajoitettu lainsäädännöllä. Jos asiasta ei ole mainintaa toimialakohtaisessa työsopimuksessa, yritys voi vapaasti päättää vuokratyövoiman käytöstä. Työvoimaa voi periaatteessa vuokrata miltä yritykseltä tahansa, sillä vuokraustoiminta ei ole Suomessa enää luvanvaraista. Työvoiman vuokraustoiminnan harjoittajan on kuitenkin pyydettäessä toimitettava tietoja vuokraustoiminnasta työ- ja elinkeinoministeriölle.

Huomioi tilaajavastuulaki

Yrityksessä tulisi huomioida muutamia asioita ennen kuin henkilöstöä aletaan täydentää vuokratyövoimalla. Esimerkiksi vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä, jos käyttäjäyritys työllistää säännöllisesti vähintään 20 henkilöä.

Työnvuokraustoimintaan liittyy keskeisesti tilaajavastuulaki, jolla torjutaan harmaata taloutta ja varmistetaan sitovien työehtojen noudattaminen sekä työnantajavelvoitteiden täyttyminen.

Vuokratyövoimaa tilaavan yrityksen on lain mukaan tarkistettava, että työvoimaa vuokraava yritys on huolehtinut esimerkiksi yrityksen rekisteröintiä koskevista asioista, työntekijöiden eläkevakuuttamisesta ja työntekijöiden keskeisistä työsuhteen ehdoista. Tilaajan tulee ottaa huomioon myös lähetettyjä työntekijöitä koskeva sääntely, mikäli se tilaa työtä ulkomaiselta sopimuskumppanilta, joka lähettää työntekijöitä Suomeen. Tilaajavastuulaissa on säädetty myös muista tilaajaa koskevista velvollisuuksista, jotka niin ikään turvaavat lain tarkoituksen toteutumista.

Tilaajavastuulain soveltamista valvovat Aluehallintoviranomaiset. Valvontaa on asteittain tiukennettu ja laiminlyöntimaksuja korotettiin viime vuonna.

Lähde: Yrityslakimies Janette Liespuu, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi -osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje