2016_12_15
Uutiset

Yrittäjä! Varaudu eläkkeelle siirtymiseen ajoissa

Löytyykö yrityksellesi jatkajaa lähipiiristä, kannattaisiko yritys myydä ulkopuoliselle vai pitäisikö liiketoiminta lopettaa? Accountorin asiantuntijat auttavat sinua yrityksestä luopumista koskevissa juridisissa ja taloudellisissa kysymyksissä.

Accountorin yrityslakimies Visa Koskiahteen mukaan yrittäjällä on eläköityessään kolme vaihtoehto; yrityksessä tehdään sukupolvenvaihdos, yritys myydään ulkopuoliselle tai yritystoiminta lopetetaan. Näitä vaihtoehtoja kannattaa puntaroida hyvissä ajoin ennen h-hetkeä. On tärkeää tehdä selkeä suunnitelma siitä, millä stepeillä edetään. Samalla on hyvä tarkastella myös oman eläketurvan riittävyyttä.

– Jos yrittäjä ei ole aiemmin hankkinut itselleen vapaaehtoista eläkevakuutusta, sen ottamista viimeisiksi työvuosiksi kannattaa harkita. Monella yrittäjällä YEL-työtulo on alimitoitettu ja siksi eläketurva jää pieneksi. Vapaaehtoisella eläkevakuutuksella eläkettä voi vielä kasvattaa. Eläkevakuutus, kuten myös ryhmäeläkevakuutus, voidaan tiettyyn summaan saakka vähentää yrityksen verotuksessa, Koskiahde muistuttaa.

Sukupolvenvaihdoksen verohuojennukset

Yrittäjän on hyvä keskustella sukupolvenvaihdoksesta mahdollisten jatkajien kanssa vuosia ennen eläkepäivien alkamista. Yrittäjällä ja hänen kaavailemillaan jatkajilla voi olla hyvinkin erilaiset käsitykset toiminnan tulevaisuudesta. Kun asioista puhutaan ajoissa, väärinkäsityksillä vältytään parhaiten.

Koskiahteen mukaan sukupolvenvaihdosta tehtäessä tulee huomioida myös jatkajalle tulevat veroseuraamukset.

– Yritystoiminnan jatkaja joutuu maksamaan lahjaveroa, jos hän saa yrityksen itselleen käypää hintaa alemmalla hinnalla tai lahjoituksena. Verohallinto myöntää veroille 10 vuotta korotonta maksuaikaa. Kun jatkaja on yrittäjän sisarus, oma lapsi tai puolison lapsi, lahjaveron määrästä voi saada 60–70 prosentin huojennuksen. Sen saaminen kuitenkin edellyttää, että jatkaja pitää yrityksen omistuksessaan vähintään viiden vuoden ajan.

Verosuunnittelun mahdollisuudet

Maksettavaksi tulevien verojen laskentatapaan ja määrään vaikuttavat keskeisesti yrityksen yhtiömuoto ja omaisuus. Verosuunnitteluun kannattaakin käyttää aikaa, jotta löydetään järkevimmät ja kustannustehokkaimmat tavat siirtää yritys jatkajille.

Veroseuraamuksia voidaan hallita siirtämällä yhtiö jatkajalle vaiheittain. Toinen ratkaisu on jakaa yritys kahdeksi tai useammaksi erilliseksi yhtiöksi, esimerkiksi kiinteistö- ja liiketoimintayhtiöksi. Kiinteistöyhtiö voi jäädä vanhan yrittäjän omistukseen ja liiketoimintayhtiö siirtyy jatkajalle. Aluksi voimme laatia suunnittelumuistion ja toimintasuositukset.

– Verohallinnolta voidaan pyytää ennakkoratkaisua sukupolvenvaihdoksen veroseuraamuksista. Ennakkoratkaisu sitoo Verohallintoa kuuden kuukauden ajan, jos sukupolvenvaihdos toteutetaan suunnitelman mukaisesti, Koskiahde kertoo.

Yritystoiminnan myynti vai lopettaminen

Jos jatkajaa ei löydy yrittäjän lähipiiristä, voidaan yritys myydä ulkopuoliselle. Ennen myyntiin ryhtymistä yrityksen toiminta ja tase kannattaa laittaa kuntoon, jotta yrityksestä voidaan saada mahdollisimman hyvä hinta. Pelkästään talouden kuntoon saattamiseen on hyvä varata vähintään yksi tilikausi. Ennen myyntiä yrityksen arvo tulee määritellä realistisesti ja määrittää myyntiehdot seikkaperäisesti.

Jossain tapauksissa yrityksen liiketoimintaa ei haluta tai ei ole mahdollista siirtää uudelle yrittäjälle. Tällöin yrityksen toiminta pitää lopettaa hallitusti. Tämä onnistuu myös kesken tilikauden, kunhan toiminnan päättyessä tehdään tilinpäätös ja annetaan sen pohjalta veroilmoitus.

Toiminimiyrityksen voi päättää tekemällä lopettamisilmoituksen patentti- ja rekisterihallitukseen. Henkilöyhtiöissä edellytetään, että yrittäjät tekevät yhdessä kirjallisen lopettamispäätöksen sekä yhtiön varojenjakokirjan. Työläintä yritystoiminnan lopettaminen on kuitenkin osakeyhtiössä.

–Yhtiökokous päättää yhtiön asettamisesta selvitystilaan ja jättää asiasta ilmoituksen kaupparekisteriin. Yhtiökokous valitsee Selvitysmiehen purkamisprosessin vastuuhenkilöksi. Tämän jälkeen kaupparekisteri tekee yhtiön purkamispäätöksestä julkisen kuulutuksen. Yhtiön mahdollisilla velkojilla on kolme kuukautta aikaa ilmoittaa veloista patentti- ja rekisterihallitukselle. Jos ilmoituksia ei tule, velat raukeavat ja yritystoiminta on mahdollista lopettaa, Koskiahde sanoo.

Accountor apunasi

Accountorin yrityslakimiehet ja taloushallinto-asiantuntijat auttavat mielellään yritystoiminnan myyntiä, sukupolvenvaihdosta ja lopettamista koskevissa kysymyksissä. He valmistelevat tarvittavat sopimukset ja selvitykset, auttavat yrityksen myyntikuntoon laittamisessa, opastavat verosuunnitteluun, yritysjärjestelyihin ja yrityskauppaan liittyvissä kysymyksissä sekä hoitavat viranomaisyhteistyön.

Lähde: yrityslakimies Visa Koskiahde, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi –osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje