2017_09_22
Uutiset

Ennakkoilmoitus lähetetyistä työntekijöistä – menettely voimaan syyskuussa

Syyskuun 2017 alusta lähtien on Suomessa ollut voimassa uusi menettely, jossa ulkomaisen yrityksen tulee tehdä työsuojeluviranomaisille ilmoitus lähetetyistä työntekijöistä. Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka tavallisesti työskentelee muussa valtiossa ja jonka työnantaja on väliaikaisesti lähettänyt työskentelemään Suomessa.

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä on tehtävä ennen työnteon aloittamista. Ilmoitus ei koske tilanteita, joissa työntekijä lähetetään Suomeen yrityksen sisäisen siirron johdosta ja työskentely ei ylitä viittä päivää. Rakennusalalla ilmoitus tehdään kuitenkin aina ja kaikissa tilanteissa. Ilmoituksen tulee sisältää muiden tietojen ohella esimerkiksi tiedot lähettävästä yrityksestä, työntekijöiden ennakoidusta lukumäärästä sekä työntekijöiden edustajan yhteystiedoista. Ilmoitus tullaan tekemään työsuojeluviranomaisen verkkosivujen kautta sitä varten erikseen varatulla lomakkeella. On myös hyvä huomata, että jos tiedot myöhemmin muuttuvat merkittävästi, on yritys velvollinen antamaan täydennysilmoituksen.

Uusi menettely on hyvä ottaa huomioon silloin, kun työtä tilataan alihankintana ulkomaiselta yritykseltä. Mikäli yrityksen alihankkijana on ulkomainen yhtiö, joka lähettää työntekijöitä Suomeen, syntyy tälle yritykselle tiettyjä työnantajavelvoitteita Suomessa. Myös tilaajan intressissä ja velvoitteena on huolehtia, että ulkomainen alihankkija on tietoinen Suomen lainsäädännöstä, jotta se voi täyttää sille asetetut standardit. 

Ilmoituksen antamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Ilmoituksen laiminlyönnistä voidaan määrätä sanktiomaksu, joka on pienimmillään 1 000 euroa ja enimmillään 10 000 euroa.

Uusi menettelysäännös on hyvää pitää mielessä asioitaessa ulkomaisten alihankkijoiden kanssa. Ulkomaisen yrityksen velvollisuus ilmoituksenantoon on myös syytä kirjata erikseen esimerkiksi alihankintasopimukseen, jotta tilaaja voi varmistua ja huolehtia siitä, että ulkomainen yritys asian ottaa hoitoonsa. Tämä velvollisuus on myös erikseen tilaajalle asetettu lainsäädännössä.

Accountorilta saa apua ulkomaisten alihankkijoiden asioiden järjestämiseen ja toiminnan aloittamiseen Suomessa, jolloin taataan myös se, että alihankintasuhde on vakaalla pohjalla. Koska ulkomaisten yhtiöiden on hankala selvittää esimerkiksi Suomen työlainsäädäntöä, niin Accountor antaa heille apua siinä, mitkä vähimmäisasiat työsuhteissa on huomioitava.

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi –osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Tutustu lakipalveluihimme Tilaa uutiskirje