2017_08_21
Uutiset

KATRE tulee: olemme aloittaneet valmistautumisen

Vuonna 2019 otetaan käyttöön Kansallinen Tulorekisteri (KATRE).  Kyseessä on kansallinen sähköinen tietokanta. Hankkeen yleisestä ohjauksesta vastaa Valtionvarainministeriö, vastuullinen viranomaistaho on verohallinto.
Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot ja 1.1.2020 alkaen myös eläke- ja etuustiedot. 

Tulorekisterin tietoja käyttävät ensimmäisessä vaiheessa Verohallinto,  Työeläkelaitokset, Työttömyysvakuutusrahasto ja Kela. Toisessa vaiheessa mukaan tulevat Koulutusrahasto, Työsuojeluviranomaiset, TEMin hallintoala (palkkatuki) , Tilastokeskus, Työttömyyskassat, Vahinkovakuutusyhtiöt ja Kunnat.

Accountorin oma KATRE-asiantuntija on kehityspäällikkö Marjo Halttunen, joka on työskennellyt aiheen parissa jo viime syksystä asti, muiden tehtäviensä lisäksi. Hän kuuluu myös Verohallinnon "kenttätyöryhmään".

Tulotiedot siirtyvät uuteen rekisteriin suoraan palkkahallintojärjestelmistä. 5 kalenteripäivän sisällä palkanmaksamisesta.

Tämä on todella iso muutos ja aiheuttaa hyvin paljon suunnittelu- ja valmistelutyötä palkkajärjestelmissä ja palkkapalvelussa. Tulorekisteri tulee vaikuttamaan myös asiakkaan sisäisiin ja palkkapalvelun välisiin toimintatapoihin.

Kesäkuun 13. päivä on vahvistettu Tulorekisterin tekniset määrittelyt.
Syksyllä 2017 toteutetaan pääasiallisesti palkkajärjestelmiin vaadittavia muutoksia ja teknisiä rajapintoja. Accountorilla analysoidaan Tulorekisterin vaikutuksia palkkapalveluprosesseihin sekä kuvataan uusia toimintamalleja.

Maaliskuussa 2018 alkavat laajamittaiset testaukset. Testaukset suoritetaan jokaisen palkkajärjestelmän osalta erikseen.

Keväällä 2018 informoimme asiakkaita tarvittavista prosessi- ja esijärjestelmämuutostarpeista. 

Tulorekisterin käyttöönotto on kokonaisuudessaan haastava muutos, joka vaatii Accountorin ja asiakkaiden taholta paljon työtä seuraavan 3,5 vuoden aikana. Valmistuttuaan Tulorekisteri automatisoi tiedon käyttäjien prosesseja. Se myös mahdollistaa reaaliaikaisen valvonnan sekä yksinkertaistaa asiointia muiden tiedon käyttäjien kannalta. Tulorekisterin yhtenä tavoitteena on lisäksi tukea harmaan talouden torjuntaa.