2017_04_19
Uutiset

Millainen sopimus kesätyöntekijälle?

Kesätyöntekijöiden rekrytointi on taas ovella. Mitä sopimuksia tehtäessä tulisi huomioida?

Accountorin yrityslakimiehen Janette Liespuun mukaan kesätyöntekijöitä palkattaessa tehdään usein määräaikainen työsopimus. Osa-aikainen työsopimus voi kuitenkin olla toimiva ratkaisu, jos työntekijän on tarkoitus jatkaa tuntityöntekijänä lomakauden jälkeen. Tällöin ei tarvitse tehdä erikseen uutta työsopimusta.

– Osa-aikainen työsopimus on hyvä pitää vapaamuotoisena, jotta siitä ei tule liian rajoittava. Monesti esimerkiksi opinnot vaikuttavat nuorten työntekomahdollisuuksiin. Siksi sopimus kannattaa muotoilla niin, että työtunteja voidaan muokata työntekijän ja toisaalta myös yrityksen tarpeiden mukaisesti, Liespuu sanoo.

Minimituntimäärä sopimukseen

Jonkinlainen minimituntimäärä tuntityösopimukseen on kuitenkin hyvä kirjata, vaikka lainsäädäntö ei sitä velvoitakaan. Näin työntekijä voi varmistaa oman toimeentulonsa. On myös tärkeää tarkastaa, edellyttääkö alan työehtosopimus tietyn minimituntimäärän täyttymistä. Työsopimukseen kirjattujen ja todellisten työtuntien tulisi myös olla jollakin tavalla synkronissa.

– Epäselvyyksiä voi tulla, jos työsopimukseen on kirjattu minimituntimääräksi esimerkiksi 10 tuntia viikossa, mutta työntekijä tekee käytännössä jatkuvasti täyttä työviikkoa. Jos työntekijän työmäärä on kesällä paljon suurempi kuin talviaikaan, kannattaa kesäksi tehdä erillinen työsopimus.

Yrityksen tulisi ennen uusien työntekijöiden rekrytointia miettiä, voidaanko töitä ohjata yrityksen olemassa oleville työntekijöille. Yrityksessä saattaa esimerkiksi jo työskennellä tuntityöntekijöitä, jotka voitaisiin työllistää täysipäiväisemmin.

Vuokratyövoimaa kesäksi

Kesätyöntekijän voi palkata myös työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta. Liespuun mielestä vuokratyövoiman käyttö on toimiva ratkaisu erityisesti silloin, kun työvoiman tarve voi vaihdella lyhyessä ajassa merkittävästi. Vuokratyöntekijöiden osaamistaso saattaa kuitenkin tuoda haasteita. Toimeksiantosopimukseen saattaakin olla paikallaan lisätä, että yritykselle tehtävissä töissä tulee käyttää nimettyjä henkilöitä, jotka on perehdytetty hyvin tehtävään.

– Työvoiman vuokraus tuo yritykselle myös lisävelvoitteita. Jos yrityksessä on yli 20 työntekijää, työnantajan tulee käydä yrityksessä yhteistoimintaneuvottelut ennen vuokratyövoiman käytön aloittamista. Suomessa on myös sellaisia työehtosopimuksia, jota rajoittavat vuokatyövoiman käyttöä, Liespuu kertoo.

Koeaika kesätyösopimuksiinkin

Yritys voi vähentää kesätyöntekijän palkkauksesta syntyvää riskiään ottamalla käyttöön koeajan. Sitä voidaan käyttää sekä toistaiseksi voimassa olevassa että määräaikaisessa työsuhteessa. Ensiksi mainitussa voidaan hyödyntää luonnollisesti myös irtisanomisaikaa, jos tarve näin vaatii.

– Koeajan pituus voi olla kuitenkin vain puolet määräaikaisen työsuhteen kestosta. Esimerkiksi kolme kuukautta kestävässä työsuhteessa siis puolitoista kuukautta. On kuitenkin hyvä muistaa, että monet työsuhteen ongelmat voitaisiin ehkäistä huolellisella rekrytoinnilla ja hyvällä perehdytyksellä, Liespuu sanoo.

Jos kesätyöntekijöiden rekrytointi herättää kysymyksiä, Accountorin yrityslakimiehet ovat apunasi. Muun muassa työsopimuspohjien ja työsopimusten laatiminen, työehtosopimusten tarkastukset sekä rekrytointiin ja työsuhteisiin liittyvä konsultointi onnistuvat heidän kauttaan. Tavoitat lakimiehemme asiantuntija@accountor.fi –osoitteesta.


Yksittäisissä ja nopeissa lainopillisissa kysymyksissä voit olla yhteydessä Accountorin Lakitukipuhelimeen 0600 390 110. Palvelu on avoinna arkisin klo 9–15, palvelumaksu 4,006 e/min. Jos linja on varattuna, soitathan hetken päästä uudelleen. Emme valitettavasti pysty soittamaan sinulle takaisin.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje