2017_05_23
Uutiset

Muista hakea työterveyshuollon korvauksia

Työnantajalla on tilikauden päättymisen jälkeen 6 kuukautta aikaa hakea korvausta työterveyshuollon kustannuksista. Jos tilikausi on päättynyt 31.12.2016, korvaushakemus tulee lähettää Kelaan kesäkuun loppuun mennessä. Huomioithan, että hakemuksessa esitetyt kustannukset on pystyttävä selvittämään työnantajan kirjanpidosta.

Korvaushakemusta tehdessä kannatta ainakin huomioida seuraavat asiat:

 • Työnantaja hakee korvausta yhdellä hakemuksella, vaikka palveluja olisi ostettu eri toimipaikoille usealta eri palveluntuottajalta tai palveluntuottaja olisi vaihtunut kesken tilikauden. Hakemuksessa voi olla vain yhden työnantajan kustannuksia.
 • Emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt ovat erillisiä työnantajia. Ne hakevat korvausta omilla, erillisillä hakemuksillaan. Korvaushakemukseen ei tarvita liitteitä.
 • Kela voi tarvittaessa pyytää erikseen lisäselvityksiä kuten työterveyshuollon toimintasuunnitelman, työsuojelutoimikunnan lausunnon tai muun lisäselvityksen.

Hakemuksen voi tehdä verkossa tai paperilomakkeella. Sähköisen korvaushakemuksen voit tehdä tästä osoitteesta. Sähköistä ilmoituspalvelua voivat käyttää työnantajat, joilla on y-tunnus ja Katso-tunniste. Kelan ohjeet verkossa täytettävästä korvaushakemuksesta löydät täältä. Sähköinen palvelu tarkistaa, että kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on vastattu, ja että tarvittavat tiedot on annettu oikeassa muodossa.  Tiedot siirtyvät sähköisesti suoraan Kelan järjestelmiin.

Jos kuitenkin haet korvausta paperilomakkeella, täytä se huolellisesti. Ilman riittäviä tietoja Kela ei pysty ratkaisemaan hakemusta. Paperisen lomakkeen löydät tästä osoitteesta ja täyttäohjeet täältä

Jos työnantaja hakee korvausta palveluntuottajan esitäyttämällä paperilomakkeella, tiedot tulee tarkistaa ja täydentää lomakkeelle ainakin seuraavat kohdat:

 • Maksuosoite (kohta 2)
 • Työntekijöiden (TyEL-vakuutettujen) lukumäärä (kohta 3)
 • Yrittäjien (YEL- tai MYEL-vakuutettujen) lukumäärä (kohta 3)
 • Täytä kohta siinä tapauksessa, jos olet työnantajan asemassa oleva yrittäjä ja olet sopinut palveluntuottajasi kanssa, että haet korvausta omista työterveyshuollon kustannuksistasi työntekijöiden kustannusten yhteydessä.
 • Tiedot työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä (kohta 4)
 • Palveluntuottajan toimiluvan tarkistaminen
 • Omalla työterveysasemalla järjestetyt palvelut
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma (kohta 5)
 • Altisteet ja kuormitustekijät
 • Tavoitteet
 • Tiedot työpaikan yhteistoiminnasta ja lausunto korvaushakemuksesta (kohta 6)
 • Kustannukset-kohdan kysymykset (kohta 13)
 • Onko työterveyshuolto ollut työntekijöille maksutonta?
 • Onko sairaanhoitokustannuksista haettu korvausta muusta vakuutuksesta?

Muista myös allekirjoittaa hakemus.

Lähde: Kela