2017_03_21
Uutiset

Muista nostaa osinko ajoissa ennen sen vanhentumista

Osingonjakovelaksi kutsutaan jaettua osinkoa, joka on kuitenkin jätetty yhtiöön jakopäätöksen jälkeen ja kirjattu velkana osakkaalle. Osingonjakovelan yhteydessä on hyvä huomata, että osinko kannattaa nostaa ennen kuin se vanhenee. Toisaalta osingonjakovelan kohdalla herää myös kysymys siitä, voidaanko tällaiselle velalle maksaa korkoa ja mikä on koron verokohtelu.

Osingonjakovelka, niin kuin muukin velka, vanhenee, jolloin osakas saattaa menettää oikeutensa osinkoon. Pääsääntöisesti velka vanhenee kolmen vuoden kuluttua eräpäivästä eli ensimmäisestä päivästä, jona osinko on nostettavissa. Selvyyden vuoksi osingonjakopäätökseen on aina hyvä määritellä osingon nostamisen eräpäivä. Suomen oikeuskäytännössä on tulkittu vanhentunut ja nostamaton osingonjakovelka jopa yrityksen veronalaiseksi tuloksi, joten osingonjakovelkaa ei kannata jättää yhtiöön sen vanhenemiseen asti.

Toisaalta tärkeä kysymys osakkaalle voi olla se, voiko osingonjakovelalle maksaa korkoa ja miten koron maksu verotuksessa käyttäytyy. Velalle, jossa velkojana on osakkeenomistaja, voidaan maksaa korkoa, mutta se ei saa ylittää markkinakorkotasoa. Korko on osakkaalle pääomatuloa, josta maksetaan veroa pääomatuloveroprosentin mukaisesti. Pääsääntöisesti velalle maksettava korko on myös yhtiön verotuksessa vähennyskelpoista kulua, mutta tähän on kuitenkin tietyissä tapauksissa puututtu, jos velka ei näytä olevan yhtiön liiketoiminnan kannalta tarpeellista, vaan tosiasiassa yhtiöllä olisi varoja maksaa osingonjakovelka pois. Näin ollen voidaan todeta, että korkokulu on pääsääntöisesti vähennyskelpoista kulua yhtiön verotuksessa elinkeinotoiminnan tulolähteessä silloin, kun velka liittyy selkeästi yhtiön liiketoimintaan, jolloin velka on elinkeinotoiminnasta johtuvaa ja myös velan korkoa voidaan pitää elinkeinotoiminnasta johtuneen velan korkona. 

Lähde: yrityslakimies Janette Liespuu, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi –osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje