2017_02_13
Uutiset

Onko matkustaminen työaikaa?

Matkustamiseen käytetty aika ei lähtökohtaisesti ole työaikaa ellei työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa muuta ole sovittu.

Accountorin yrityslakimies Janette Liespuun mukaan työaikalain mukaan työmatkoihin kuluvaa matka-aikaa ei lasketa työajaksi, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Tämä koskee sekä kodin ja työpaikan välisiä matkoja, että työpäivän aikana tapahtuvia siirtymiä esimerkiksi yrityksen toimipisteestä asiakkaan luokse. Myös pidemmälle suuntautuviin kotimaan- tai ulkomaanmatkoihin käytetty aika on lähtökohtaisesti työntekijän omaa aikaa.

– Monien alojen työehtosopimuksissa on määritelty matkustusajasta saatava korvaus. Työehtosopimus antaa työntekijälle minimisuojan, mutta tapauskohtaisesti voidaan työpaikalla sopia myös työntekijän kannalta paremmista ehdoista. Jos työhön kuuluu runsaasti matkustamista eikä alan työehtosopimuksessa ole mainintaa työmatkoihin liittyen, matka-aikaan liittyvästä korvattavuudesta on tärkeä sopia työsopimusta tehtäessä. Monilla yrityksillä on käytössään matkustusohje, jossa on useimmiten maininta myös matka-ajasta. Ohjetta sovelletaan henkilöstön matkustamiseen ja työsopimuksessa voidaan esimerkiksi viitata sisäiseen matkustusohjeeseen.

–Asiasta kannattaa sopia tarkasti ja varmistua siitä, että molemmat osapuolet käsittävät matkustamiseen liittyvät asiat samalla tavoin. Tarvittaessa asiasta voidaan sopia myös työsuhteen aikana, esimerkiksi matkustamisen lisääntyessä. Myöhemmin tehtävä sopimus matkustamisesta voidaan esimerkiksi ottaa työsopimuksen liitteeksi, Liespuu opastaa.

Matkustuskulut ja niiden korvaaminen

Työtehtävien hoitamisesta aiheutuvien matkakulujen korvaaminen määrittyy työehtosopimuksen, työsopimuksen tai työpaikan käytännön mukaan. Verohallinto on sen sijaan määritellyt korvausmäärät, jotka työntekijälle voi maksaa verottomasti. Työpaikalla voidaan sopia myös korkeammista korvauksista, mutta tällöin työnantajan maksaman ja verovapaan korvauksen erotus on työntekijälle veronalaista tuloa.– Mikäli työnantaja ei ole varma työmatkojen verovapaasta korvaamisesta ja työ on esimerkiksi sen laatuista, ettei siihen löydy selkeää ohjeistusta, työnantaja voi hakea verohallinnolta ennakkoratkaisua matkakustannusten verokohtelusta. Tällöin asiasta saadaan varmuus. Ennakkoratkaisu on yleensä määräajan voimassa edellyttäen, että verohallinnolle ilmoitetut olosuhteet pysyvät muuttumattomina.

Kodin ja työpaikan väliset matkat ovat pääsääntöisesti työntekijän itse kustannettavia. Pidemmistä työmatkoista syntyneet matkakulut voi kuitenkin vähentää henkilökohtaisessa verotuksessa.

– Työmatkakulut voi vähentää verotuksessa tulonhankkimisvähennyksenä. Varsinaista omavastuuosuutta ei ole, mutta vähennyksen voi tehdä vain siltä osin, kuin kulut ylittävät yleisen tulonhankkimisvähennyksen rajan. Tällä hetkellä se on 750 euroa, Liespuu sanoo.

Lähde: yrityslakimies Janette Liespuu, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi –osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje