2017_10_27
Uutiset

Osakeyhtiön ennakonkanto muuttuu - lisäennakko korvaa ennakon täydennysmaksun

Nykyinen yhteisöjen, kuten osakeyhtiöiden ja osuuskuntien ennakon täydennysmaksu poistui käytöstä marraskuussa 2017 ja ennakon täydennysmaksun korvaa lisäennakko.  Muutoksen tavoitteena on, että ennakkoverot vastaisivat nykyistä paremmin lopullisia veroja. Ennakoiden riittävyyteen pitää siis kiinnittää entistä suurempaa huomiota tilikauden aikana ennen tilikauden päättymistä.

Jatkossa osakeyhtiö voi täydentää ennakkoperintäänsä yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä korottomasti.  Verovuosi on kalenterivuosi tai, jos tilikautena ei ole kalenterivuosi, se tai ne tilikaudet, jotka ovat kalenterivuoden aikana päättyneet.

Esimerkki:
Yhtiön tilikausi (verovuosi) päättyy 30.11.2017. Ennakon voi täydentää korottomasti 31.12.2017 mennessä. 

Jos yhteisö maksaa ennakon täydennysmaksua 1.11.2017 tai sen jälkeen vanhoilla maksutiedoilla, maksu kohdistetaan yhteisön tuloveroon.  Myös viitenumerot muuttuivat 1.11.2017 alkaen, jolloin veroja maksettaessa käytetään verolajin omaa viitenumeroa.  Verohallinto on luvannut, että maksu tulee perille oikein, vaikka vero maksettaisiin vanhoilla, ennen marraskuuta 2017 käytössä olleilla tiedoilla eli viitenumerolla ja tilinumerolla.

Marraskuusta 2017 alkaen kaikki yhteisöt voivat täydentää ennakkoperintäänsä yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä ilman huojennettua viivästyskorkoa. Huojennetun viivästyskoron määrä on 2 prosenttia vuonna 2017. Huojennettua viivästyskorkoa lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä ennakon tai jäännösveron eräpäivään asti. 

Uudet määräajat ennakkoveron määräämiseen, muutokseen ja poistoon

Ennakkoihin voi vaatia muutoksia verotuksen päättymiseen saakka:

  1. Verovuoden aikana voi hakea ennakkoveroa, sen korotusta, alentamista, tai poistoa.
  2. Verovuoden päättymisen jälkeen voi hakea ennakkoveron alentamista tai poistoa tai täydentää ennakkoperintää hakemalla lisäennakkoa.

Myös Verohallinnon aloitteesta tehtävien ennakkoa koskevien päätösten määräaika muuttuu:

  1. Verohallinto voi määrätä ja korottaa ennakoita verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden loppuun saakka.
  2. Verohallinto voi alentaa ja poistaa ennakoita verotuksen päättymiseen saakka.

Ennakon hakeminen ja muutokset sähköisesti

Yhteisöjen on haettava ennakkoa, niitä koskevia muutoksia ja lisäennakkoa sähköisesti marraskuusta 2017 alkaen. Hakemuksen voi tehdä joko OmaVerossa, Ilmoitin.fi:ssä tai Tyvi -palveluiden kautta.

Kun yhteisö hakee OmaVerossa lisäennakkoa, ennakkoa koskevan päätöksen ja maksutiedot saa välittömästi. Päätöksen ennakoiden alentamisesta, poistamisesta tai verovuoden aikana tapahtuvasta korottamisesta saa sen jälkeen, kun hakemus on käsitelty. Mitään liitteitä hakemukseen ei enää tarvitse liittää. Aiemmin määrätyt ennakot ovat voimassa siihen saakka kun hakemus on käsitelty.

Hakemuksen ennakonmuutoksesta voi jättää paperilla ainoastaan erityisestä syystä kuten teknisen esteen vuoksi, mutta sen käsittely kestää kauemmin. 

Ennakon eräpäivät verovuoden aikana ja jälkeen

Verovuoden aikana maksettavan ennakon eräpäivä on kuukauden 23. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä.

Verovuoden jälkeen maksettavan ennakon eräpäivä on viimeistään kolmen viikon kuluttua siitä kun ennakko on määrätty. Kun lisäennakkoa haetaan verovuoden päättymisen jälkeen OmaVerossa, voi valita lisäennakon eräpäivän. Se voi olla kuluva päivä tai enintään kolmen viikon päässä oleva päivä, kuitenkin aina pankkipäivä.


Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi –osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje