2017_10_20
Uutiset

Pidämme asiakkaistamme huolta

Accountor uudisti asiakashuolenpitomalliaan vajaa kaksi vuotta sitten. Kaikilla asiakkaillamme on oma asiakkuusvastaava, joka vastaa asiakkaan huolenpidosta.

- Isommilla asiakkailla asiakashuolenpidosta vastaava Key Account Manager (KAM) on nimetty asiakkuusvastaava, joka maantieteellisesti sijaitsee lähellä asiakasta palvelua tuottavan toimiston sijainnista riippumatta. Pienemmillä asiakkailla KAM on palvelusta vastaava tiimiesimies. Asiakkuuden koolla ei ole varsinaisesti väliä vaan kaikista huolehditaan yhtä lailla, kertoo Jyrki Ruohola, joka toimii Lounais-Suomen alueella asiakkuusjohtajana.

- Asiakashuolenpidon tehtävänä on tuoda asiakassuhteen hoitamiseen lisää syvyyttä proaktiivisen toiminnan ja tiiviimmän yhteydenpidon keinoin. Tämän yhteydenpidon lisäksi asiakkuusvastaava nimensä mukaisesti vastaa asiakkuudesta ja sen johtamisesta.

- Kun meille tulee uusi asiakas,  nimetään tälle oma asiakkuudesta vastaava henkilö. Hän johtaa käynnistysprojektia ja näkökulmana on nimenomaan asiakaslähtöinen käynnistys.  Asiakaspalvelun tehtävänä on tuottaa laadukasta ja asiakaslupauksiamme vastaavaa palvelua sujuvasti yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Yhteistyö räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kehitystarpeita tunnistetaan ja määritellään yhdessä ja asiakkuusvastaava on mukana koordinoimassa ja etsimässä ratkaisuja. Yhteydenpito on säännöllistä ja kommunikointi aktiivista koko asiakasta palvelevan tiimin kanssa.

- Vaikka asiakaspalvelu huolehtii päivittäisestä palvelusta ja kommunikoinnista asiakkaan kanssa, niin myös asiakkuusvastaava tuntee asiakkuuden ja sen historian. Kun asiakas ottaa yhteyttä asiakkuusvastaavaan, hänen ei tarvitse aina erikseen avata millaisesta yrityksestä tai palvelusta nyt soitellaan, sillä hän tuntee asiakkuuden. Tämä tehostaa yhteistyötä puolin ja toisin, Ruohola kuvaa.

- Yhteistyön myötä muodostuu luottamuksellinen suhde asiakkaan ja Accountorin välille. Asiakkuusvastaavan kanssa voikin sparrailla, käydä läpi palautetta, pohtia seuraavia kehityskohteita, oikeastaan ihan mitä vain!

- Asiakkuusvastaava nimensä mukaan vastaa kokonaisuudesta, mutta asiakashuolenpitoa toteuttavat meillä kaikki, Ruohola sanoo.

Asiakaskohtaisen huolenpidon lisäksi asiakashuolenpidon liiketoimintayksikkö huolehtii proaktiivisesti koko asiakaskunnasta tukitoiminnoin.  Yksikkö järjestää ja koordinoi myös erilaisia asiakastilaisuuksia, kuten Accountorin Lakimiespäiviä. Äskettäin on järjestetty myös asiakkaille infotilaisuuksia liittyen EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen. Tilaisuudet täydentävät asiantuntijapalveluamme ja tarjoavat myös mahdollisuuden keskustella ja sparrailla ajankohtaisia asioita isommallakin joukolla. 

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje