2017_02_15
Uutiset

Tappioiden vähentäminen omistajanvaihdoksen yhteydessä

Yrityksen omistajanvaihdoksen yhteydessä tulee aina ottaa huomioon tappioiden vähentämisoikeuden rajoitusta koskevat säännökset. Merkittävä omistajanvaihdos yrityksessä estää tappioiden vähentämisen, mutta tappioiden vähentämiseen on mahdollista saada poikkeuslupa verottajalta.

Tuloverolain 122 §:n nojalla, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista on muun saannon kuin perinnön tai testamentin johdosta vaihtanut omistajaa, on tappioiden vähentämisoikeuden säilymiseksi haettava poikkeuslupaa verohallinnolta. Poikkeuslupaa edellytetään myös, mikäli tappiota tuottaneesta yrityksestä vähintään 20 % omistavassa yrityksessä tapahtuu vastaava omistajanvaihdos. Säännös koskee siis myös välillisiä omistajanvaihdoksia.

Säännöksen ensisijaisena tarkoituksena on estää kaupankäynti tappioilla. Verohallinto voi hakemuksen perusteella erityisistä syistä myöntää oikeuden tappioiden vähentämiseen, jos se on yrityksen toiminnan jatkumisen kannalta tarpeen. Verottaja katsoo erityisten syiden olevan käsillä, kun omistajanvaihdos on tapahtunut liiketaloudellisista tai niihin rinnastettavista syistä. Erityisinä syinä pidetään verohallinnon ohjeistuksen mukaan muun muassa seuraavia syitä:

  • sukupolvenvaihdosluovutus
  • yrityksen myynti työntekijöille
  • konsernin sisäiset omistajanvaihdokset
  • yrityksen saneerausohjelmaan liittyvät omistajanvaihdokset
  • yrityksen toiminnan jatkumisen välittömät työllisyysvaikutukset
  • toimimattoman valmisyhtiön ostaminen silloin, kun uudella yhtiöllä ei ole ollut toimintaa ennen omistajanvaihdosta ja tappiot ovat syntyneet uuden omistajan aikana tapahtuneessa toiminnassa.
  • omistajanvaihdoksen ansiosta tapahtuva yrityksen markkina-aseman vahvistuminen sekä yrityksen toiminnan kehittäminen, tehostaminen ja laajentaminen

Yrityksen on jatkettava toimintaansa omistajanvaihdoksen jälkeen, tai poikkeusluvan myöntämiselle ei yleensä ole edellytyksiä.

Poikkeuslupaa hakee kirjallisesti se yritys, jonka tappion vähentämisestä on kysymys. Poikkeuslupahakemuksessa on muun muassa esitettävä selvitys omistajanvaihdoksesta, tappioista, hakijan toiminnasta ennen ja jälkeen omistajanvaihdoksen sekä poikkeusluvan myöntämisedellytysten täyttymisestä.

Poikkeuslupahakemuksen jättämiselle ei ole laissa säädettyä määräaikaa. Poikkeuslupaa voidaan hakea jo ennen suunniteltua omistajanvaihdosta, taikka omistajanvaihdoksen jälkeen. Jos hakijalle muodostuu poikkeuslupapäätöksen johdosta oikeus vähentää vahvistetut tappiot verovuonna, jonka verotus on jo päättynyt, oikaistaan verotusta hakijan hyväksi.

Jos poikkeuslupaa ei haeta, tappioita ei omistajanvaihdoksen jälkeen voi vähentää. Tappioiden vähentämisoikeuden säilymisellä on usein suuri merkitys yrityksen toiminnan kannalta. Poikkeuslupahakemus on syytä jättää asiantuntijan tehtäväksi, varsinkin jos tappioiden määrä on huomattava tai poikkeusluvan edellytysten täyttyminen on tulkinnanvaraista.

Lähde: Yrityslakimies Anton Meriluoto

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi -osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje