2017_05_24
Uutiset

Työnantajan on ilmoitettava ennakolta työntekijöiden lähettämisestä Viroon

Suomalaisen työnantajan on tehtävä Viron työsuojeluvirananomisille ennakkoilmoitus, kun he lähettävät työntekijöitä Viroon. Ilmoitusvelvollisuus perustuu EU-sääntelyyn. Lähetettyjä työntekijöitä koskeva ilmoitusvelvollisuus on saatettu voimaan Virossa 17.12.2016.

Ennakkoilmoitusvelvollisuus perustuu lähetettyjä työntekijöitä koskevaan EU-työoikeusdirektiivin mahdollistamiin valvontakeinoihin. Ennakkoilmoitusmenettelyn avulla voivat työsuojeluviranomaiset valvoa lähetettyjä työntekijöitä koskevien työehtojen noudattamista. Tällä tavalla pystytään sääntelyllä valvomaan, että yritysten välinen kilpailu EU-markkinoilla olisi tasavertaista.

Suomalaisen työnantajan on annettava ennakkoilmoitus lähetetystä työntekijästä tarjotessaan tilapäisiä rajan ylittäviä palveluita Virossa. Viron työsuojeluviranomaisille sähköpostitse lähetettävällä ennakkoilmoituksessa pitää ilmoittaa muun muassa työnantajan nimi ja toimiala, työantajan edustajan yhteystiedot, työntekijöiden nimet ja syntymäajat/henkilötunnukset sekä työn tilaajan tiedot. Ilmoitus on tehtävä viimeistään työn aloittamista seuraavana päivänä.

Hallituksen esityksen mukaan ennakkoilmoitusmenettely olisi tulossa voimaan 1.9.2017 myös Suomessa. Tällöin yrityksien, jotka lähettävät ulkomailta Suomeen työntekijöitä pitää myös jatkossa ilmoittaa vastaavanlaisia tietoja Suomen työsuojeluviranomaiselle. Lähetettyjä työntekijöitä koskevan ennakkoilmoituksen sisällöstä on säädetty  työntekijöiden lähettämisestä annetussa laissa (447/2016) 7 §:ssä.

Huomioitavaa on kumminkin, että ennakkoilmoitusvelvollisuus ei automaattisesti koske sosiaaliturva-asetuksen tarkoittamia lähetettyjä työntekijöitä (A1-todistus), elleivät he ole myös direktiivin tarkoittamalla tavalla lähetettyjä.

Lähde: Eläketurvakeskus

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje