2017_04_18
Uutiset

Yrittäjä, huomioi nämä sukupolvenvaihdosta suunnitellessasi

Kaikesta ei yrittäjänkään tarvitse selvitä omin neuvoin. Kun seuraava sukupolvi on astumassa yrityksen ruoriin, huolellinen suunnittelu auttaa säästämään veroissa ja turvaamaan tulevaisuuden. Erityisesti yrityksen arvonmäärityksessä asiantuntijan apu on korvaamaton.

Yrityksen sukupolvenvaihdoksessa vanha yrittäjä väistyy ja yritykselle löytyy jatkaja perhepiiristä. Koska kahta samanlaista yritystä ei ole, ei sukupolvenvaihdoskaan suju aina samalla tavoin.

Jokainen sukupolvenvaihdos on oma tarinansa. Kunkin yrityksen kohdalla perhesuhteet, yhtiön arvonmääritys, rahoitus ja verotus muodostavat omanlaisensa kokonaisuuden, eikä yleispätevää mallia asioiden järjestämiseen ole olemassa. Siksi sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella kunnolla, painottaa Accountorin yrityslakimies Visa Koskiahde.

Hyödynnä verohuojennukset

Sukupolvenvaihdos voidaan tehdä yrityskauppana. Kun yrityksen omistus siirtyy perheen sisällä, luopuja ei kuitenkaan aina halua täyttä markkinahintaa yrityksestään. Sukupolvenvaihdokseen liittyykin erityisiä piirteitä – esimerkiksi jos lapsia on useampi mutta yritys siirtyy heistä vain yhdelle, on kaupassa muistettava ottaa huomioon myös muut tulevat perilliset.

Tällaisessa tilanteessa luopuvan yrittäjän kannattaa käyttää esimerkiksi testamenttia, jotta kohtelu on kaikille tasapuolinen. Toinen sukupolvenvaihdoksen tärkeä piirre on mahdollisuus merkittäviin verohuojennuksiin. Niihin ovat oikeutettuja sekä luopuva että jatkava yrittäjä, muistuttaa Koskiahde.

Tavallisessa yrityskaupassa myyjän maksettaviksi rapsahtavat yrityskauppaverot. Lähipiirin kaupanteossa veroja ei tarvitse maksaa myyntivoitosta, mikäli verohuojennusedellytykset täyttyvät.

Kun yrittäjä vaihtuu, arvonmääritys kuuluu asiaan

Arvonmääritys on omistajanvaihdoksen perusta, oli kyseessä sitten tavallinen yrityskauppa tai liiketoiminnan siirtäminen seuraavan sukupolven käsiin. Yrityksen todellinen arvo on tärkeä selvittää, vaikka luopuja haluaisikin lahjoittaa yrityksensä jatkajalleen osittain tai kokonaan.

Lahjaveroa ajatellen on tiedettävä, mikä on yrityksen markkinahinta. Siksi on hyvä selvittää ajoissa, minkä arvoisesta lahjasta on kysymys, selventää Koskiahde.

Yrityskauppaan tarvitaan usein pankkirahoitusta, vaikka yrityksen saisikin lähisukulaiselta alennettuun hintaan. Huolella tehty arvonmääritys auttaa myös rahoituksen suunnittelussa. Sen avulla voidaan arvioida, paljonko ulkopuolista rahoitusta kauppaan tarvitaan.

Ammattiapua mukaan arvonmääritykseen

Omistajan vaihtuessa yrityksen arvoa tarkastellaan tyypillisesti käyttökatteen, liikevoiton tai tuloksen perusteella. Yrityksen arvo riippuu kuitenkin monista eri tekijöistä, joihin vaikuttavat niin yritys itse kuin sitä ympäröivä maailma.

Yrityksen arvoa määritellessä kiinnostavat sekä sen taloudellinen historia että tulevaisuus. Luotettavien ennusteiden tekeminen ei ole suoraviivaista puuhaa, sillä esimerkiksi tilinpäätöksen arvot eivät sovellu arvonmääritykseen sellaisenaan, kuvailee Koskiahde.

Koska yrityksen arvoon vaikuttavat useat asiat, arvonmäärityksessä on viisasta turvautua ammattilaisen apuun. Sukupolvenvaihdos vaatii kokonaisuutena vuosien suunnittelun, josta yrityksen arvon määrittelylle on varattava oma aikansa.

Monet yrittäjät ovat viime vuosina oivaltaneet sukupolvenvaihdoksen tarpeellisuuden, joten sen suunnittelu osataan jo usein aloittaa ajoissa. Kun laki- ja veroasiantuntijoiden puoleen käännytään jo suunnittelun alkumetreillä, hoituu arvonmäärityskin asiantuntevasti ja ajallaan, toteaa Koskiahde.

Yrittäjän avainsanat sukupolvenvaihdokseen:

  1. Arvonmääritys – Aloita arvonmäärityksestä ja ota alan asiantuntija tueksi jo varhaisessa vaiheessa. Tarkka, realistinen arvonmääritys on onnistuneen sukupolvenvaihdoksen perusta. Kun yrityksesi todellinen arvo on selvillä, osaat varautua veroihin ja vältät monet rahoitusvaiheen pulmatilanteet.
  2. Verohuojennukset – Kun liiketoiminnalle löytyy jatkaja lähipiiristä, molemmat osapuolet ovat oikeutettuja merkittäviin verohuojennuksiin. Ne kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Asiantuntija auttaa luovimaan läpi veroviidakon.
  3. Rahoitus – Kauppaan tarvitaan usein pankkirahoitusta, vaikka yritys siirtyisi lähisukulaisen hoteisiin selvästi alle markkinahinnan. Finnvera tekee pankkien kanssa yhteistyötä ja haluaa edistää sukupolvenvaihdoksia. Niitä suunnittelevan kannattaakin ottaa yhteyttä sekä omaan pankkiin että Finnveraan. Kun arvonmääritys on jo tehty, rahoitusta on helpompi saada.

Lähde: yrityslakimies Visa Koskiahde, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi –osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje