2017_10_23
Uutiset

Yrityksen myyminen perheenjäsenelle - mitä pitää huomioida?

Yrityksen myyminen perheenjäsenelle

Yrityksen myyminen perheenjäsenelle tai lähisukulaiselle vastaa periaatteessa normaalia yrityskauppaa. Luonnollisestikin, kaupan ehdot voivat olla yksinkertaisemmat ja kaupan toteuttaminen voi olla helpompaa, kun osapuolet tuntevat toisensa ja heillä on keskinäinen luottamus. Kauppa voidaan toteuttaa liiketoimintakauppana taikka osakkeiden tai yhtiöosuuksien luovutuksena.

Kauppaa kannattaa aloittaa suunnittelemaan jo hyvissä ajoin ennen sen toteuttamista. Ennen kaupantekoa pitää esimerkiksi selvittää, kuka tai ketkä ovat yrityksen jatkajia ja millaisilla omistusosuuksilla. Yritystä ei välttämättä tarvitse myydä kokonaan pois, vaan myyjä voi jättää itselleen esimerkiksi 30 %:n omistusoikeuden osakeyhtiöön ja saada siitä osinkotuloa vielä monen vuoden ajan.  Vaikka ostajana olisikin sukulainen, ostajan kannattaa silti huolehtia ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta, jotta myyjä saa kauppahinnan kohtuullisessa ajassa.

Merkittävin ero, verrattuna tavalliseen yrityskauppaan, on sukupolvenvaihdostilanteissa, jossa yrityksen omistus vaihtuu juurikin perhepiirin tai lähisukulaisten kesken. Yleensä sellaiset kaupat toteutetaan pienemmillä kauppahinnoilla, lahjoituksilla tai näiden väliin sijoittuvilla tavoilla.

Molemmilla kaupan osapuolilla on mahdollisuus huomattaviin verohuojennuksiin  omistusvaihdostilanteissa perhepiirissä. Tietyissä tapauksissa myyjän saama myyntivoitto voi olla myöskin kokonaan verovapaata tuloa. Veroseuraamuksia voidaan myös pienentää ennen varsinaista omistajanvaihdosta erilaisilla toimenpiteillä, kuten osingonjaolla tai yhtiömuodon muutoksilla.

Toisaalta verottaja myös erityisesti seuraa sukulaisten välisiä kauppoja ja niiden hinnoittelua. Yrityskauppa voidaan luokitella lahjaluonteiseksi luovutukseksi, jos yrityksestä maksettava hinta on selvästi yrityksen arvoa alhaisempi. Jos kauppaa pidetään lahjana, on siitä maksettava lahjaveroa.

Tällaista lahjaveroriskiä voi pienentää tekemällä yrityksestä arvonmäärityksen, jonka voi tilata myös Accountorilta. Arvonmääritysraportissa laskemme yrityksen arvon usealla eri tavalla sekä myös verottajan käyttämällä kaavalla. Raportissa esitämme yritykselle hintahaarukan, mutta viime kädessä kauppahinta on aina kaupan osapuolten päätettävissä. Sen lisäksi, Accountor voi avustaa myös muissa yrityskaupoissa, mukaan lukien sukupolvenvaihdostilanteet.

Lähde: Visa Koskiahde, yrityslakimies, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi –osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje