2018_05_24
Uutiset

Accountorin roolit henkilötietojen käsittelyssä

Accountorilla on eri rooleja henkilötietojen käsittelyssä riippuen käsittelyn asiayhteydestä.

Accountor palveluntarjoajana

Tietojen käsittelijä on taho, joka käsittelee henkilötietoja toisen tahon puolesta. Palveluntuottajana me yleensä käsittelemme henkilötietoja asiakkaidemme puolesta tietojen käsittelijän roolissa esimerkiksi silloin, kun tarjoamme

  • palkkapalveluita
  • kirjanpitopalveluita
  • ylläpitämiämme IT-palveluita

Olemme toimittaneet asiakkaillemme tietosuojasopimuksen, missä kuvataan tietojen käsittely Accountorissa. Noudatamme myös asiakkaan antamia ohjeistuksia tietojen käsittelystä. Sopimuksessamme on kuvattu myös tätä asiaa tarkemmin. Asiakas on vastuussa siitä, että asiakkaalla on oikeus käsitellä tietoja ja siirtää niitä käsiteltäväksi Accountorille. Accountor taas vastaa siitä, että me käsittelemme tietoja tietosuojalakien mukaisesti.

Tiettyjen henkilötietojen osalta Accountor on kuitenkin rekisterinpitäjä asiakkaiden tietojen osalta. Näissä tapauksissa me

  • hallinnoimme ja kontrolloimme suhdettamme asiakkaaseen
  • suoritamme mm. markkinointitoimia asiakkaan suuntaan
  • käsittelemme henkilötietoja asiakkaan edustajien, päätöksentekijöiden ja muiden yhteyshenkilöiden osalta

Tällöin me olemme vastuussa henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjän roolin edellyttämällä tavalla.

Accountorin alikäsittelijät

Accountorin palveluiden jatkuvuuden kannalta on välttämätöntä, että hyödynnämme tiettyjä ulkoisia palveluntarjoajia. Nämä yritykset toimivat henkilötietojen alikäsittelijän roolissa. Accountorin ja asiakkaan väliseen sopimukseen viitaten asiakas antaa Accountorille suostumuksen käyttää henkilötietojen käsittelyyn erikseen sovittuja yrityksiä. Accountor siirtää edelleen näille yrityksille asiakkaalta saatuja henkilötietoja asiakkaan ja Accountorin välisen henkilötietosopimuksen mukaisesti. Käytämme tällä hetkellä alikäsittelijöinä oheisen listan mukaisia yrityksiä. Mikäli käyttämissämme alikäsittelijöissä tapahtuu muutoksia, ilmoitamme siitä asiakkaillemme käyttäen Ulkoistuspalveluiden Extranetiä ja/tai tiedottamalla suoraan sähköpostitse.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje