2018_08_07
Uutiset

KATRE tulee muuttamaan palkanlaskennan aikataulut, työprosessit ja ilmoitustekniikat

Kansallinen tulorekisteri KATRE astuu voimaan 1.1.2019. Tämän jälkeen tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki palkansaajille ja rajoitetusti verovelvollisille maksetut erät mukaan lukien verottomat korvaukset.

Tiedot tulorekisteriin tulee toimittaa palkansaajatasolla jokaisesta maksatustapahtumasta viiden päivän sisällä. Tulorekisteriin tulee korjata myös kaikki niin sanotut väärin perustein palkansaajalle maksetut erät erillisillä korjausilmoituksilla.

Saat lisätietoa tulorekisteristä kesäkuussa julkaisemastamme uutisesta ja Verottajan sivuilta.

Nyt viimeistään on syytä tarkastella oman palkanlaskennan kokonaistilannetta. Toteutetaanhan käytössänne olevaan palkanlaskenta- ja matkalaskujärjestelmään tulorekisterin vaatimat muutokset?

Useassa yrityksessä matkalaskut maksetaan ”kassasta”, ja verottajan vuosi-ilmoitusta varten tiedot on siirretty palkkajärjestelmään tai ilmoitettu Oma Veron kautta kerran vuodessa. Kuitenkin 1.1.2019 jälkeen matkalaskuilla maksetut verottomat korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin 5 päivän sisällä maksupäivästä.

On myös hyvä miettiä palkanlaskennasta ja matkalaskuista vastaavien henkilöiden tilannetta. Onko yrityksessä riittävästi osaamista ja henkilöresursseja toteuttamaan tarvittavat muutokset? Myös sijaistavien henkilöiden osaaminen on syytä ottaa huomioon, jotta he pystyvät tarvittaessa toimimaan uusien toimintamallien mukaisesti.

Tulorekisteri-ilmoituksille on määritelty erilliset sanktiot myöhästymisen tai väärin annettujen ilmoitusten osalta. Sanktiot muodostuvat päiväkohtaisista ja suorituksen määrän perusteella muodostuvista myöhästymismaksuista.


Mikäli tarvittavaa osaamista tai resursseja ei ole varsin laajojen ja pakollisten muutosprosessien läpiviemiseen, nyt on hyvä hetki miettiä palkanlaskennan ja matkalaskujen käsittelyn ulkoistusta. Lue lisää palkanlaskennan ulkoistamisesta täältä.

Accountorin asiakkaat voivat pyytää lisätietoja muutoksesta omalta yhteyshenkilöltään.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje