2018_08_27
Uutiset

Suunnittele yrityksesi tulevaisuutta ennakkotilinpäätöksen avulla

Suunnittele yrityksesi tulevaisuutta ennakkotilinpäätöksen avulla

Ennakkotilinpäätöksen avulla voit suunnitella yrityksesi tulevaisuutta esimerkiksi budjetin tai voitonjaon osalta. Samalla olet selvillä tulevista velvoitteista etukäteen ja pystyt vaikuttamaan niihin mahdollisuuksien mukaan. Ennakkotilinpäätöstä hyödynnetään kuitenkin yrityksissä vähän huolimatta sen tuomista eduista esimerkiksi seuraavan tilikauden suunnitteluun.

Ennakkotilinpäätöksen 4 huomattavaa hyötyä tulevaisuuden suunnitteluun

1. Mahdollistaa verosuunnittelun ja helpottaa ennustettavuutta

Ennakkotilinpäätöksellä voit vaikuttaa yrityksesi tulokseen vielä tilikauden aikana esimerkiksi muuttamalla tappiollisen tuloksen ja oman pääoman menetyksen voitolliseksi. Voit myös tarvittaessa alentaa yrityksesi tulosta. Tulokseen vaikuttaminen onnistuu muun muassa siirtämällä toimituksia tai investointeja sekä kirjaamalla pienhankinnat, kuten tietokoneet, kertakuluina tuloslaskelmaan.

Kun oman pääoman tiedot ovat ajan tasalla, voit ajoissa suunnitella, nostatko palkkaa vai osinkoja yrityksestäsi. Tämä on tärkeää, koska Verottajalle ilmoitettuja palkkatietoja ei voi enää myöhemmin muuttaa. Ennakkotilinpäätöksen avulla voitkin etukäteen päättää, kumpi vaihtoehdoista on kannattavampi.

Ennakkotilinpäätöksen avulla selvitetyn kuluvan tilikauden tuloksen perusteella voit hyvissä ajoin hakea Verohallinnolta ennakkoveron alentamista tai hakea lisäennakkoa. Lisäennakko (entinen täydennysvero) tulee maksaa kuukauden kuluessa varsinaisesta tilinpäätöksestä, jolloin verolle ei lasketa viivästyskorkoa.

2. Olet selvillä yrityksesi tulevista velvoitteista etukäteen

Ennakkotilinpäätöksen avulla saat ennakkotietoa tilikauden tuloksesta sekä taseen sisällöstä ja tulevista velvoitteista. Jos yrityksesi on esimerkiksi tehnyt tappiota ja menettänyt oman pääoman, siitä tulee tehdä merkintä kaupparekisteriin. Voi kuitenkin olla, että yritykselläsi on hyvä tulokehitys seuraavan tilikauden alussa, jolloin tulos kääntyisi voitolliseksi. Tilikautta on mahdollista pidentää maksimissaan kuudella kuukaudella, jolloin kyseisen merkinnän voi välttää. Tilikauden pidennys tulee kuitenkin tehdä vähintään kaksi kuukautta ennen tilikauden päättymistä. Ennakkotilinpäätöksen avulla voit varautua tuleviin velvoitteisiin etukäteen ja vaikuttaa niihin mahdollisuuksien rajoissa.

3. Auttaa seuraavan tilikauden budjetoinnissa ja suunnittelussa

Ennakkotilinpäätös luo myös hyvän pohjan seuraavan tilikauden budjetoinnille ja suunnittelulle. Jos yrityksesi toiminta tai toimintaympäristö on muuttunut tilikauden aikana esimerkiksi suurien investointien, yrityksen kasvun tai liiketoiminnan laskun myötä, on tämän tiedon saaminen etukäteen tärkeää. Suuria muutoksia kokenut tai vasta aloittanut yritys ei pysty käyttämään historiatietoja suunnittelun pohjana, jolloin ennakkotilinpäätöksen antama informaatio on kullan arvoista.

4. Nopeuttaa varsinaisen tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen tekemistä

Ennakkotilinpäätös nopeuttaa varsinaisen tilinpäätöksen tekemistä, sillä valtaosa tarvittavista selvityksistä on jo tehty. Tilintarkastajat ovat lisäksi alkaneet tarkistaa myös ennakkotilinpäätöksiä, mikä vähentää heidän työtaakkaansa varsinaisen tilintarkastuksen yhteydessä, sillä suurin osa tilikauden tapahtumista on jo käyty läpi aikaisemmin. Voit myös sopia tilintarkastajasi kanssa muista tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen liittyvistä yksityiskohdista ja nopeuttaa tarkastusta entisestään.

Toteuta ennakkotilinpäätös nyt

Ennakkotilinpäätös on hyvä tehdä vähintään kolme kuukautta ennen tilikauden päättymistä, jotta ehdit tehdä tarvittavat korjaavat toimenpiteet esimerkiksi tulokseen.

Tarvitseeko yrityksesi ennakkotilinpäätöksen? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää! Jos olet jo Accountorin asiakas, voit olla suoraan yhteydessä Accountorin yhteyshenkilöösi.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje