2017_12_18
Uutiset

Tilinpäätökseen kannattaa panostaa

Tilinpäätös on tärkeä työväline yrityksen taloushallinnossa. Sen kokoaminen käy jouhevasti, kun jo tilikauden aikana huolehtii tarvittavat tiedot ja dokumentit talteen ja eteenpäin. 

Tilinpäätökseen kannattaa panostaa

Tilinpäätös kertoo yrityksen tuloksesta sekä miten varallisuusasema muodostuu. Tilinpäätöslaskelma laaditaan jokaiselta tilikaudelta. Tilikausi on esimerkiksi kalenterivuosi tai muuten kyseisen yrityksen toiminnalle sopiva, 12 kuukauden pituinen toimintajakso. Tilinpäätöksen tekeminen on lain määräämä toimenpide. Se toimii myös perustana verotukselle.

Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetiedot ja kirjanpito- ja aineistoluettelon. Se on formaatiltaan erillinen asiakirja, joka on päivättävä ja allekirjoitettava.

Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.  Prosessia helpottaa ja nopeuttaa kun tarvittavat dokumentit toimitetaan säännöllisesti kirjanpitäjälle jo tilikauden kuluessa.

Kirjanpitolain vuonna 2016 voimaan astuneen uudistuksen myötä kaikkien pienimpien toiminimi-yritysten ja ammatinharjoittajien ei ole enää pakko laatia erillistä tilinpäätöstä, jos niiden tilikausi on kalenterivuosi. Veroilmoitus on kuitenkin kaikkien jätettävä, ja sitä varten liiketoiminnan tilanne on selvitettävä kuten tilinpäätöstä varten.   

Liitetiedot tilinpäätökseen määräytyvät koon ja yhtiömuodon mukaan. Toiminimi-yhtiömuotoisten yritysten kohdalla näitä ovat esimerkiksi velan vakuudeksi annetut, vastuusitoumukset tai pantit. Osakeyhtiömuotoisilla liitetietoja voivat olla vaikkapa pääoman muutokset, henkilöstötiedot ja henkilöstön kulut sekä tiedot poistoista ja mahdollisista omaisuusluovutuksista velkavakuuksiksi.

Tilinpäätökseen voi liittää toimintakertomuksen antamaan lisävaloa tilikaudesta. Sen muoto on vapaa. Pienten yritysten ei tarvitse tehdä erillistä toimintakertomusta, mutta niidenkin on  mahdollisesti annettava yksittäisiä tietoja toiminnastaan joka täydentää tilinpäätöstä. Näitä yksittäisiä tietoja tai kokonaista toimintakertomusta ei vaadita mikroyrityksiltä.

Pienen tai mikrokoon osuuskunnan ja henkilöyhtiön jolla on yhtiömiehinä yksityishenkilöitä, on esitettävä tilinpäätöksessä sellaiset tiedot joita edellyttävät osuuskuntalaki sekä avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä koskevat lait. Henkilöyhtiöiden jotka ovat osakeyhtiömäisiä ja joissa kaikki yhtiömimehetkin ovat osakeyhtiöitä, ei tarvitse antaa tietoja joita henkilöyhtiölaissa edellytetään. Myös verotusta varten voidaan lisätietoja edellyttää pieniltä ja mikrokokoisilta yrityksiltä.

Tilinpäätös on hyödyllinen paitsi lain ja verotuksen kannalta; sen avulla tulee ilmi, miten yrityksellä menee, se tarjoaa kiinnostavaa tietoa eri sidosryhmien edustajille ja sen tietojen perusteella muotoutuvat tärkeät tunnusluvut.  Yritys hyötyy tilinpäätöksestä myös luottojen ja rahoituksen, sopimusten ja lupien kanssa. Yrittäjälle itselleen tilinpäätös on tarpeellinen omia sosiaalietuuksia määritäessään sekä vaikkapa asuntoluottoa tarvitessa.  

Tilinpäätökseen ei siis tarvitse suhtautua pakollisena pahana, vaan  ennemmin sen tekoon kannattaa hieman panostaa pitkin tilikautta ja huomata sen monet hyödyt.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje